1. Bedrift

Vi holder deg og bedriften din oppdatert

Hverdagen er ny og uvant, og korona-viruset påvirker økonomien kraftig. Vi er her for å hjelpe deg og bedriften din til å ta gode økonomiske valg.

Gode valg for bedriftens økonomi om korona rammer

Veiskille skilt

Om bedriften får økonomiske utfordringer som følge av koronapandemi og -tiltak, er råd nummer én klart: Ta kontakt med oss for å finne de løsningene som er best for dere. Statens ordninger med statsgaranterte lån og kontantstøtte til bedrifter vil kun være relevant for noen. 

Mange bedrifter opplever svikt i inntekter. Det er usikkert hvor lenge det vil vare. Ta kontakt, så kan vi vurdere tiltak som avdragsutsettelse, refinansiering, restrukturering av finansiering – eller annet. 

Hjelp gjennom statlige ordninger
Regjeringen har presentert to ordninger for å hjelpe bedrifter som rammes av inntektsbortfall. Disse kan være aktuelle for noen bedrifter.     
an open umbrella

Statsgaranterte lån

Dette er lån til normalt lønnsomme bedrifter med akutt likviditetsmangel. Staten garanterer for 90 prosent av lån utstedt av banken, dersom bedriften oppfyller noen bestemte vilkår. 

livvest

Kontantstøtte for bedrifter

Kontantstøtte for bedrifter skal hjelpe bedrifter som opplever de aller største inntektstapene som følge av virusutbruddet. Her får bedriften tilgang til kompensasjon som skal dekke uunngåelige kostnader, som for eksempel husleie og forsikringer. 


Ta betaling med Vipps

Hand som håller i mobil

Et godt korona-råd til bedrifter

De fleste er vant til å bruke Vipps i privat sammenheng, men det er like mange fordeler ved å bruke det for bedriften din. Med betalingsløsningen Vippsnummer reduseres behovet for kort og kontanter, og dermed smitterisiko. Ta betalt på tre måter:
  1. Kunden din søker opp bedriften din i Vipps, og skriver inn avtalt beløp
  2. Du logger deg inn i VippsPortalen, trykker på "Be om penger" og legger inn kundens mobilnummer. Kunden får push-varsel på mobilen og bekrefter.
  3. Print ut QR-kode som skannes av kunden

skjemaikon

Kundeerklæringsskjema for bedriftskunder

Handelsbanken samarbeider med myndighetene i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. En effektiv måte for banken å bidra til dette er å ha god kunnskap om kundene våre og dokumentasjon for eksisterende kundeforhold. Derfor må både nye og eksisterende bedriftskunder fylle ut et kundeerklæringsskjema. Dette kan gjøres ved oppmøte på kontor eller digitalt med BankID.