1. Bedrift
videung videung

En personlig og lokal bank

Hos oss får du en personlig rådgiver. Sammen skal vi finne de beste økonomiske løsningene for deg og bedriften. Vi ønsker at du skal ha Norges beste bankopplevelse.

-

Nå kan du få tilgang til Handelsbanken Insight  

Med personaliserte dashboard kan du nå skreddersy akkurat den informasjonen du ønsker på skjermen foran deg – alt fra valuta og trade finance til gode likviditetsoversikter. Ta kontakt med bedriftens rådgiver eller bankkontor for å aktivere Insight. 

Ikon websida

Ny administrasjonsløsning i Nettbedrift 

Vi har fornyet administrasjonssiden vår i Nettbedrift. Nå kan du enkelt søke etter brukere med et eget søkefelt, og eksportere brukerliste til excel. I tillegg har vi lagt til rette for økt sikkerhet med dobbel godkjenning ved tildeling av roller og rettigheter. 

Gode valg for bedriftens økonomi om korona rammer

Man som tittar ut och funderar
Hvis bedriften får økonomiske utfordringer som følge av koronapandemi og -tiltak, ta kontakt med oss for å finne de løsningene som er best for dere. Statens ordninger med statsgaranterte lån og kontantstøtte til bedrifter vil kun være relevant for noen.
Les mer om hvordan vi kan hjelpe bedriften din
Les om kontantstøtte-ordningen
Les om garantiordningen

skjemaikon

Kundeerklæringsskjema for bedriftskunder

Handelsbanken samarbeider med myndighetene i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. En effektiv måte for banken å bidra til dette er å ha god kunnskap om kundene våre og dokumentasjon for eksisterende kundeforhold. Derfor må både nye og eksisterende bedriftskunder fylle ut et kundeerklæringsskjema. For å kunne foreta utlandsbetalinger må du registrere hvilke land du skal sende penger til i skjemaet. Merk at i skjemaet vises flere land enn bare de som er åpne for betalinger (pdf)

Bedriften må være registert i Brønnøysundregisteret og ha en av følgende selskapsformer:
ANNA, ANS, AS, ASA, BA, BBL, BRL, DA, ESEK, FLI, GFS, IKS, KIRK, KS, ORGL, PK, SA, SAM, SE, SF, SPA, STAT eller STI. Kontakt bedriftsens rådgiver hvis dere har en annen selskapsform, så hjelper vi dere.

OBS: Ikke vær logget inn i Nettbedrift samtidig som du fyller inn skjemat, da timer sesjonen din seg ut innen 15 minutter. Dette skyldes en teknisk feil og vi jobber med feilretting.

Fyll ut kundeerklæringsskjemaÅpnes i nytt vindu