Colleagues in office  - Handelsbanken.se

Plassere

Bedriftens behov

Har bedriften overskuddslikviditet, stor kassebeholdning eller behov for å håndtere risiko? Alle bedrifter har forskjellige behov og vi kan sammen med dere finne en løsning som passer bedriften.

Plasseringsalternativ

Det finnes alternativer som kan gi bedre avkastning enn å la pengene bli stående på vanlig konto. Vi tilbyr plassering på høyrentekonto, fond og i aksje-, rente, - valuta- og råvaremarkedet.

Forvaltning

Ønsker du å ta egne investeringsvalg, eller la våre erfarne forvaltere hjelpe deg? Sammen legger vi en plasseringsstrategi som passer din bedrift.

Vi er her for å hjelpe deg - book et plasseringsmøte

tre personer på møte

Vi hjelper deg med å finne løsninger slik at du kan nå målet for bedriftens plasseringer.

Vår ambisjon er å være best på finansielle tjenester for kunder i Norden, med mål om å utvikle og realisere aksjonærverdiene til bedriften.

Bærekraftige og ansvarsfulle investeringer

Vi har som mål å generere god, langsiktig avkastning til kundene våre. Det forutsetter at vi investerer bærekraftig og ansvarlig. Handelsbanken har et overordnet mål om å understøtte en bærekraftig utvikling i samfunnet.

I praksis handler dette om å investere i selskaper som driver virksomheten på en ansvarsfull måte. Samtidig må vi hele tiden utvikle tilbudet vårt for å møte kundens forventninger til bærekraftige investeringer og avkastning.

Handelsbanken støtter de internasjonale prinsippene og initiativene for bærekraftig utvikling, som FNs Global Impact og prinsipper for ansvarsfulle investeringer (PRI).

Vi har blant annet et bredt utvalg av fond med særlig fokus på bærekraftig utvikling; et utvalg som spenner over aktivt forvaltede fond, indeksfond eller allokeringsfond.

Handelsbanken.se

Hold deg oppdatert på markedet med våre eksperter

stapeldiagram

Er du interessert i informasjon om de finansielle markedene? Få med deg de siste oppdateringene, ekspertkommentarer og konjunkturrapporter om det norske og de utenlandske markedene.