Antihvitvaskinformasjon

Paragraftäcken

Handelsbanken samarbeider med myndighetene i bekjempelsen av hvitvasking og terrorfinansiering. En effektiv måte for banken å bidra til dette er å ha god kunnskap om deg som kunde og din bruk av finansielle tjenester. Derfor kan du få spørsmål som du opplever som uvanlige.  Vi ser på forpliktelsene med stort alvor, men ser også på dette som en mulighet til å bli enda bedre kjent med deg. Vi har som mål å gi deg Norges beste bankopplevelse.

Eksisterende kunder

Alle kunder må være forberedt på å svare på spørsmål og er pålagt å vise gyldig legitimasjon. Dersom banken blir kjent med nye opplysninger om kunden eller om kundens atferdsmønster endres kan eksisterende kunder få oppfølgingsspørsmål. Handelsbanken må være i stand til å dokumentere ovenfor myndighetene at vi oppfyller kravene til løpende oppfølging av eksisterende kundeforhold.

Nye bedriftskunder

Bedriftskunder må i tillegg opplyse om foretaksnavn, organisasjonsnummer og eierforhold. Du vil bli spurt om privatpersoner har direkte eller indirekte eierandeler på mer enn 25 prosent, eller om noen kontrollerer virksomheten på en annen måte.


Representanter for bedriften eller personer med disposisjonsrett over bedriftens midler må legitimere seg og vise dokumentasjon på at de kan representere bedriften.

Kundeerklæringsskjema for bedriftskunder

Både nye og eksisterende bedriftskunder kan formidle denne informasjonen til banken ved å fylle ut et kundeerklæringsskjema etter avtale med rådgiver. Dette kan gjøres ved oppmøte på kontor eller digitalt med BankID. 

Nye privatkunder

Privatkunder må oppgi følgende opplysninger før et kundeforhold kan etableres og transaksjoner gjennomføres:
  • Navn
  • Fødselsnummer eller D-nummer
  • Fast adresse
  • Legitimasjon


I tillegg pålegger hvitvaskingsloven finansnæringen å spørre privatkunder om:

  • Kundeforholdets formål og tilsiktede art
  • Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
  • Hvor pengene kommer fra eller hva de skal brukes til
  • Om du eller noen nærstående har et høytstående verv eller stilling i utlandet