1. Privat

Fra ukepenger til pensjon.

Den viktige Pride-måneden

-

Ja til et mangfoldig og inkluderende samfunn

Arbeid med likestilling, mangfold og inkluderende kultur er viktig – for oss i Handelsbanken og hele samfunnet. Vi tror at folk gjør sitt beste og trives aller best når de kan være trygge på at de nettopp kan være den de er. Pride-måneden er viktig, nettopp fordi den støtter retten til å være seg selv. Når vi ser mennesker angripes og drepes fordi de er seg selv, enten det gjelder legning, tro, etnisitet eller annet, viser det at arbeidet må fortsette. Angrepet i Oslo 25. juni er en brutal påminnelse. 

Arbeidet for mangfold og et inkluderende samfunn er derfor en del av de grunnleggende verdiene våre og bedriftskulturen vår.

Mangfold og likestilling i HandelsbankenÅpnes i nytt vindu

I 2021 sparte nordmenn rekordmye i aksjefond. Men hvilke av Handelsbankens fond ble handlet mest?

Ifølge tall fra verdipapirfondenes forening har det aldri blitt kjøpt like mye verdipapirfond som i 2021. Men hva var de mest populære av Handelsbankens fond i fjor?

Se oversikten vår på MagasinetÅpnes i nytt vindu

Når passer det med fastrente, og for hvem?

Norges Bank tror styringsrenten skal opp til 2,50 prosent innen utgangen av 2023. Er det smart å binde renten på boliglånet? Det kommer blant annet an på hvilken forutsigbarhet du har behov for.

Boliglån

Lovpålagt innhenting av kundeinformasjon

 
en ruta med en bock i
Alle banker er pålagt å innhente informasjon om kundene sine. Vi må blant annet vite formålet med kundeforholdet og hvordan du bruker produktene og tjenestene våre. Vi kontakter deg derfor jevnlig på telefon, SMS, brev eller i nett- eller mobilbank. Takk for at du svarer.