1. Privat
Far og datter jobbe hjemme Far og datter

Vi holder deg oppdatert

Hverdagen er ny og uvant, og korona-viruset påvirker økonomien kraftig. Vi er her for å hjelpe deg til å ta gode økonomiske valg.
Finn bankkontor
Søk

Handelsbanken senker boliglånsrentene igjen med inntil 0,85 prosentpoeng

Handelsbanken besluttet 23. mars å sette ned boliglånsrenten med inntil 0,50 prosentpoeng. Denne rentenedsettelsen kommer i tillegg til tidligere varslet rentenedsettelse på inntil 0,35 prosentpoeng slik at renten totalt vil settes ned med inntil 0,85 prosent poeng for bankens kunder. Ny rente vil gjelde fra 6. april.*

Også innskuddsrenten vil senkes. Ny innskuddsrente vil gjelde fra ca. 1. juni. Vi sender om kort tid ut informasjon om de nye rentevilkårene i nettbanken.

Gode betingelser er en viktig del av Norges beste bankopplevelse. Det er stor uro i markedet som følge av korona-virus og oljeprisfall, og boliglånsrenten og innskuddsrenten senkes som følge av dette.  

*) Renteendring er planlagt 6. april. Det kan imidlertid oppstå små avvik ut fra hva som er praktisk og teknisk mulig. Kunder vil få informasjon om dato og ny rente direkte. Vi fremskyndet datoen for endring 25. mars, for å sikre et konkurransedyktig tilbud til kundene. 

Hvorfor setter vi ikke ned renten med like mye som Norges Bank? 

Mange tenker at det er en tett kobling mellom Norges Banks styringsrente og renter fra bankene. I normale tider kan det være slik, fordi styringsrenten ofte reflekterer prisingen i det internasjonale pengemarkedet. I urolige tider, som nå, blir det annerledes. Da kan styringsrenten og pengemarkedsrenten ta ulik vei, og det kan være store svingninger fra dag til dag. Derfor gir ikke en endring fra Norges Bank en tilsvarende endring i pengemarkedsrenten. Med store svingninger i det internasjonale pengemarkedet, blir det også mer krevende for bankene å sette riktig pris. 

Som bank følger vi derfor pengemarkedsrenten nøye. Vi låner penger i det internasjonale markedet, som vi så låner ut til kundene våre. Det er derfor prisen i det internasjonale markedet som legger føringer på hvilke renter norske kunder får. Vi låner altså ikke penger fra Norges Bank. 

I Handelsbanken skal vi utover førsteklasses personlig rådgivning og service tilby gode priser. Som kunde i Handelsbanken vil du ha tilgang til konkurransedyktige priser også i 2020. 


Manglende legitimasjon

Bankene er lovpålagt å ha oppdatert legitimasjon av alle kunder og kundeforhold sperres ved manglende legitimasjon. For å legitimere deg, må du ta kontakt med et av kontorene våre på telefon, e-post eller melding fra nettpostkassen. Med BankID fra annen bank kan du legitimere deg elektronisk. 

Fornyelse av BankID for Telenor-kunder

Telenor øker sikkerheten i SIM-kortene sine, og det gjør at BankID på mobil må bestilles på nytt. Dette vil gjelde flere av våre kunder i Telenors nett. Vi sender deg en SMS når du kan rebestille. 

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.noÅpnes i nytt vindu

Handelsbankens pris i portalen sier imidlertid ikke noe om hvilken pris du vil bli tilbudt, da Handelsbanken priser alle kunder individuelt.