1. Bedrift
  2. /
  3. Rådgivning
  4. /
  5. Corporate Finance

Corporate Finance

Handelsbanken Corporate Finance hjelper med å utvikle og realisere bedriftens aksjonærverdier.
Rådgiver og kunde

Et bredt utvalg innen finansrådgivning

Vi har unik bransje- og selskapsinnsikt i tillegg til god kapitalmarkedskunnskap. Målet vårt å hjelpe våre kundene med å utvikle og realisere bedriftens aksjonærverdier.

Disse tjenestene og rådgivingen kan vi tilby:

Salg av virksomhet

Vi hjelper kundene våre med salg av selskaper, aksjer eller eiendeler, og tilbyr skreddersydde prosesser etter behov og omstendigheter.

Fusjoner og oppkjøp

Vi bistår med råd, prosjektledelse og prosesskunnskap. Vi hjelper kundene med målidentifisering, prosjektlederskap, analyse, forhandlinger og gjennomføring. 

MBO /MBI

Vi bistår i Management Buyout og Management Buy-in prosesser, hvor vi utvikler forretningsplan, strukturerer transaksjoner, identifiserer medinvestorer og sikrer finansiering.

Strategiske allianser og partnersøk

Basert på en detaljert forståelse av virksomheten, industrien og kapitalmarkedene hjelper vi kundene våre med å finne den rette samarbeidspartneren. Vi evaluerer alternativer, og bidrar fra idéutvikling til endelig gjennomføring.

Verdivurderinger

Vi tilbyr verdsettelsestjenester til støtte for M&A, endringer i eierskapsstruktur (for eksempel ved generasjonsendringer) og andre virksomhetsendringer. Vi tilbyr “fairness opinions” for transaksjoner som involverer børsnoterte selskaper.

Forretningsgjennomgang og strategisk rådgivning

Vi bistår med detaljert gjennomgang av virksomheten, med sikte på å maksimere aksjonærverdien. Vi kombinerer analyse av verdiskaping med tilgjengelige strategiske alternativer, og tar alltid industri- og kapitalmarkedstrender i betraktning.

Kapitalinnhenting

Vi innhenter kapital for kundene våre gjennom å bistå ved private plasseringer mot definerte investorer. Vi har betydelig erfaring fra offentlige ECM, og utfører transaksjoner som emisjoner, “right issues” og børsnoteringer. 

Restrukturering og rekapitalisering

Basert på detaljert analyse gir vi råd om kapitalstruktur og rekapitalisering. Vi hjelper til med å identifisere potensielle finansieringskilder, utvikler skreddersydde løsninger og bistår i dialog med interessentene.


Kontakt oss

person

Hvis du ønsker å få vite mer om våre rådgivningstjenester ta kontakt med ditt lokale bankkontor eller bedriftens rådgiver. Fortell oss om bedriftens behov, og kontoret setter opp et møte med våre rådgivere fra Corporate Finance.