1. Bedrift
  2. /
  3. Konto og betale
  4. /
  5. Konto
  6. /
  7. Valutakonto

Valutakonto

Har bedriften ofte transaksjoner i en annen valuta, kan det være smart å ha en valutakonto for å redusere valutarisiko.

Reduser risikoen med en Valutakonto

Risikoen ved å ha utestående fordringer eller gjeld i en fremmed valuta kan reduseres ved å ha en driftskonto i samme valuta. Innestående på denne kontoen vil følge de samme svingninger som valutaen, både når det gjelder kurs og rente.

Ønsker bedriften mer informasjon om Valutakonto, kan dere sammen med bedriftens rådgiveren kan dere finne løsningen som passer best.

Hvorfor er det smart med en valutakonto? 

  • Sikrer mot fremtidig kursøkning da kontoen følger de samme kurs- og rentesvingningene som valutaen.
  • Du veksler når du selv ønsker.

Rundt avkrusningsikon

Omfattes av innskuddsgaranti

Handelsbanken (norsk filial av Svenska Handelsbanken AB) er omfattet av den svenske innskuddsgarantien, som er regulert av svensk lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Den norske filialen er også i henhold til finansforetaksloven § 19-2 medlem av den norske banksikringsordningen, som kompletterer den svenske innskuddsgarantien. Innskuddsgarantiene skal dekke tap som en innskyter har på innskudd, som ikke er særskilt unntatt iht. lov og/eller forskrift, dersom banken skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser overfor innskyterne. Garantiene omfatter både privatpersoner, foretak og andre juridiske personer.

Svensk innskuddsgaranti

Den svenske innskuddsgarantien utgjør EUR 100.000 pr. innskuddskunde pr. bank. I tillegg er det anledning til å søke om et tilleggsbeløp på opp til maksimalt SEK 5.000.000, som omfatter innskudd som er gjort de seneste 12 månedene knyttet til visse livshendelser, f.eks. salg av bolig.

Norsk innskuddsgaranti

Den norske innskuddsgarantien utgjør inntil NOK 2.000.000 pr. kunde pr. bank, og skal dekke overskytende utover den svenske innskuddsgarantien. Formålet er å sikre at innskytere i den norske filialen får et vern tilsvarende den norske innskuddsgarantien. Nærmere opplysninger om innskuddsgarantien, herunder om prosedyrene i forbindelse med utbetaling av kompensasjon, kan fås ved henvendelse til banken.

Enkelte finansielle institusjoner som banker, forsikringsselskap og verdipapirfond er ikke dekket av innskuddsgarantien. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om innskuddsgarantien.