Valutakonto

Har bedriften ofte transaksjoner i en annen valuta, kan det være smart å ha en valutakonto for å redusere valutarisiko.

Reduser risikoen med en valutakonto

Risikoen ved å ha utestående fordringer eller gjeld i en fremmed valuta kan reduseres ved å ha en driftskonto i samme valuta. Innestående på denne kontoen vil følge de samme svingninger som valutaen, både når det gjelder kurs og rente.

Ønsker bedriften mer informasjon om valutakonto, kan dere sammen med bedriftens rådgiveren kan dere finne løsningen som passer best.

Hvorfor er det smart med en valutakonto? 

  • Sikrer mot fremtidig kursøkning da kontoen følger de samme kurs- og rentesvingningene som valutaen.
  • Du veksler når du selv ønsker.