Transaksjonskontoer

Med en transaksjonskonto håndterer du bedriftens inn- og utbetalinger.
Mann med hvit skjorte

Konto for inn- og utbetalinger

Ikon av pengesekk

Bedriftskonto - for den daglige driften

For de daglige gjøremålene opprettes en transaksjonskonto. Kontoen kan disponeres med kort og ulike betalingstjenester. Det kan knyttes kreditt til kontoen for å dekke kortsiktige likviditetssvingninger. Kontoen kan du selv opprette i Nettbedrift. Du kan kostnadsfritt åpne flere transaksjonskontoer til ulike formål.
Ikon av globus

Valutakonto - for handel med utlandet

Valutakonto er beregnet for kunder som har inn- og utbetalinger i utenlandsk valuta og som ikke ønsker å veksle til norske kroner. Tilgjengelig likviditet i utenlandsk valuta kan føre til større fleksibilitet ved betaling da man slipper å gå veien gjennom kjøp og salg av valuta.

Les mer

datamaskin og kaffekopp

Døgnet rundt, hele året

Du velger hva, når og hvor du utfører bedriftens banktjenester – på kontor, på nett, via mobil eller på telefon.

Digitale tjenester