Cash Pool

Konserner med virksomheter i ett eller flere land eller med kontoer i en eller flere valutaer bør ha en Cash Pool-løsning, som øker konsernets selvfinansiering og likviditet.
Kollegaer på jobb

Konsernet samlet i en Cash Pool

I et konsern oppstår ofte overskuddslikviditet i noen av selskapene, mens andre kan ha mangel på likviditet. Med en Cash Pool får du et samlet bilde over likviditeten i konsernet, og overskudd og underskudd kan enkelt korrigeres. På bakgrunn av selskapets behov, setter vi opp en effektiv kontostruktur.

Du får dessuten en tydelig oversikt, kontroll over likviditeten og kan enklere håndtere konsernets konto - både manuelt og gjennom automatikk.

ikon kartnål

Cash Pool-løsning lokalt

Har konsernet virksomhet i ett land, men i flere ulike selskaper? Da kan en Cash Pool-løsning være et godt alternativ. Cash Pool består av en hovedkonto og et antall underkontoer som tilhører de ulike selskapene. Alle inntak og uttak til og fra hovedkontoen gjøres av underkontoene.

I en Cash Pool-løsning beregnes renten på hovedkontoens nettosaldo, noe som gjør at rentenetto kan optimaliseres. Ved behov kan en kreditt kobles til hovedkontoen, som kan gi en effektiv utnyttelse av kreditten. I tillegg kan det muliggjøre en finansiell styring av datterselskapene.

Fordeler med Cash Pool:

  • Maksimering av kredittrenter.
  • Effektiv likviditetshåndtering. 
  • Redusert kredittbehov. 
  • Reduserte provisjons- og rentekostnader.
  • Bedret finansiell styring ved bruk av interne renter og limiter.
  • Minimere valutavekslinger.
ikon flere kartnåler

Cash Pool-løsning over landegrensene

Har konsernet virksomhet i ett eller flere land, med flere valutaer, er Cash Pool riktig løsning. Med tjenestene Notional Group Accoung (NGA) og Cash Concentration Service (CCS) kan ditt selskap koble sammen enkeltkontoer eller kontostrukturer til en felles struktur. DU får til og med mulighet til å samle konsernets likviditet til ønsket land, selskap eller konto.

Notional Group Accoung (NGA)

NGA gjør det mulig for selskaper og konserner å koble sammen kontoer i flere land og valutaer til en felles kontostruktur. Saldoen kan fritt disponeres fra samtlige kontoer, uansett land eller valuta. Dette sørger for at behovet for lokale kreditter reduseres, da bare én kreditt trengs for en NGA uansett hvor mange valutaer som inngår i strukturen. Eieren av en NGA kan selv styre hvilke rentevilkår eller kredittbegrensninger de ulike selskapene får disponere.

Cash Concentration Service (CCS)

CCS gjør det mulig å flytte likviditet mellom ulike kontoer, landegrenser og banker. CCS kan tilpasses slik at det passer selskapets behov. CCS finnes som sweeping, threshold sweeping, zero balancing, target balancing, target interval balancing og topping.

Fordeler med Cash Pool over landegrensene:

  • Økt selvfinansiering.
  • Forbedret rentenetto.
  • Forbedret oversikt over konsernets likviditet.
  • Redusert administrasjon.

Bedre rutiner for bedriftens betalinger

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti
Ønsker du å opprette flerkontotjenesten Cash Pool eller har spørsmål knyttet til tjenesten? Ta kontakt med bedriftens rådgiver eller bankkontor som kan sette opp en tilpasset kontostruktur, eller gir mer informasjon om tjenesten.