Aksjer og verdipapirer

Plassering i aksjer og verdipapirer kan gi bedriften høyere avkastning på sikt.
økonomiske avisnyheter

En bank med høy kompetanse innen aksjehandel

Å plassere bedriftens kapital i aksjemarkedet kan potensielt gi høy avkastning. Aksjehandel er spesielt gunstig om du har langt tidsperspektiv og mulighet for å ta høy risiko.

Analytikerne våre ser nøye på utviklingen til de største selskapene i Norden, og lager analyser basert på denne utviklingen. Ta kontakt med rådgiveren din om du ønsker et informasjonsmøte, eller vil starte med aksjeplassering.

Hos oss kan bedriften handle verdipapirer og aksjer via:

  • vår aksjehandelstjeneste på nett - Handelsbanken Prime.
  • våre aksjemeglere - ta kontakt med rådgiveren din først.

Alternativer for deg som vil plassere i verdipapirer

grafer

Aksjer

Aksjehandel med Handelsbanken Prime gir tilgang til markedet for å kjøpe og selge aksjer. Tjenesten er brukervennlig og gir fri tilgang til realtidskurser og våre analyser. Disse publiseres fortløpende, og hjelper med å ta gode investeringsbeslutninger i verdipapirmarkedet.
kalenderikon

Sertifikater

Sertifikater er fleksibel plasseringsform hvor avkastningen er knyttet til aksjer, råvarer eller andre typer tilganger. Sertifikater med bindingstid har vanligvis en bestemt løpetid, som normalt er et sted mellom to til fem år. Du kan imidlertid selge sertifikatet til gjeldende pris underveis i løpetiden. Risiko og avkastning varierer avhengig av hvordan sertifikatet er satt sammen. Sertifikater kan ses som alternativer til egenkapital og renteinvesteringer.
avtaleikon

Obligasjoner

Kjøp av obligasjoner betyr at du låner ut penger til den som utgir (utstederen) obligasjonen. Til gjengjeld får du en rente (kupong) utbetalt under løpetiden. Utstedelse av obligasjoner er en vanlig måte for bedrifter å finansiere seg selv. Hvis utstederen går konkurs eller på annen måte ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser, kan hele eller deler av beløpet gå tapt.

Risiko og avkastning varierer avhengig av hvem som er utgiveren. Avkastningen påvirkes av rentesituasjonen i markedet. Vanligvis øker verdien av obligasjonen dersom markedsrenten faller og omvendt.

ikon av aksjer

Derivater

Inkluderer produkter som passer for kortsiktige plasseringer som warrants og bull/bear-produkter, til enkeltaksjer som passer for langsiktige plasseringer.

Handel, depot og forvalteroppgjør

Handel, depot og forvalteroppgjør

Vi leverer et bredt spekter av ulike typer verdipapirtjenester, inkludert oppbevaring av børsnoterte, utenlandske verdipapirer for kunder som handler via meglerbordet vårt. Dette inkluderer oppfølging av utenlandske selskapshendelser, som generalforsamlingsinformasjon og utbytter.

Gjennom Handelsbanken Sverige tilbys også verdipapirlån. Forvalteroppgjør kan tilbys kunder som handler hos forskjellige aktører i markedet. 

Risikostyring

De fleste kjenner til risikoen med aksjehandel. Historisk sett er aksjemarkedet det som gir høyest mulig avkastning på bedriftens overskuddskapital, men avkastning er gjerne proporsjonal med risiko. Høy risiko betyr ofte store svingninger i markedet. Disse svingningene reguleres av forhold i selskapet, bransjerisiko, makroøkonomiske faktorer og forventninger til disse faktorene.