Risikostyring

Har du kontroll på de ulike risikoene bedriften din utsettes for? Hva skjer om det oppstår forandringer i rentenivået eller en bestemt valuta?
kundemøte på kontor

Alle virksomheter er utsatt for risiko, og bedriftens økonomi påvirkes av en rekke eksterne faktorer. Vi tilbyr skreddersydd rådgivning som identifiserer, kvantifiserer og håndterer de viktigste finansielle risikoene i bedriften din.

Dette hjelper vi bedriften å identifisere:

prosentikon

Renterisiko

Alle bedrifter med kreditter er eksponert for endringer i markedsrenten, som igjen vil påvirke selskapets økonomi. Vi kan bistå bedriften med å kartlegge renterisikoen, og tilbyr rådgivning og løsninger som kan gi økt forutsigbarhet.

pengeflyttingsikon

Valutasikring

I en globalisert verden opplever stadig flere bedrifter at de påvirkes av endringer i valutakurser. Kurssvingninger medfører risiko for tap, men gir også mulighet for gevinst. Valutarisiko oppstår ved avtaleinngåelse med oppgjør i annen valuta og løper frem til faktura er gjort opp. Vi tilbyr løsninger som hjelper til med å håndtere hverdagen som en valutaeksponert bedrift på best mulig måte. 

Valutakonto

Om bedriften har innbetalinger eller utbetalinger i utenlandsk valuta, kan det være hensiktsmessig å opprette en valutakonto. En valutakonto kan også gjøre det enklere å styre likviditeten i utenlandsk valuta


Ønsker du kartlegging av bedriftens risikostyring?

mann med penn

Vi kan bistå med å identifisere og håndtere de ulike risikofaktorene bedriften er eksponert for, og tilbyr individuell rådgivning basert på selskapets risikotoleranse og strategi.

Ta kontakt med ditt lokale bankkontor eller bedriftens rådgiver for å komme i gang med rådgivningen.