GlobalOn-Line

Administer selskapets konto i andre land, og utfør betalingstjenester på tvers av landegrensene.

For dine internasjonale forretninger

Hvis bedriften din har virksomhet i flere land vil GlobalOn-Line gi deg en samlet oversikt over selskapets kontoer, uavhengig av land og valuta. GlobalOn-Line er internasjonale banktjenester som gir bedriften full oversikt og den informasjon du trenger.

Håndtere kontoene

Du får tilgang til kontoinformasjon realtid for alle bedriftens konto i inn- og utland. Du kan også få oversikt over konto bedriften har i andre banker. Overføringer mellom bedriftens egne kontoer utføres med samme dags valuta, uavhengig om det dreier seg om overføring på tvers av landegrenser. 

Utføre betalinger

Med GlobalOn-Line kan du utføre både lokale og utenlandske betalinger fra kontoer i andre land. Betalinger kan gjøres enten fra en konto i Handelsbanken, eller fra en konto i en av våre samarbeidsbanker. Du kan registrere oppdrag tolv måneder på forhånd.

Utføre overføringer

Direkte i GlobalOn-Line eller via fil kan du gjøre overføringer mellom kontoer i selskapet eller i gruppen. Overføringer mellom kontoer i Handelsbanken i forskjellige land kan utføres samme dag, slik at du ikke mister viktige renter.

En global tjeneste

GlobalOn-Line dekker følgende land: Danmark, Finland, Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige og USA.

I tillegg tilbys banktjenester i samarbeid med lokale banker i land hvor Handelsbanken ikke er representert.

Fordeler

  • Utfør både innenlands- og utenlandsbetaling i et annet land.
  • Bedriften kan håndtere betalinger i ulike land i en og samme tjeneste.
  • Rask og enkel tilgang på kontoinformasjon.
  • Rask og enkel overføring mellom kontoer.
  • Overføring uten at bedriften taper rentedager.

ikon av kloden

Vi kan utenlandsbetalinger

Vi i Handelsbanken har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med betalinger og drive virksomhet i utlandet. Har du flere spørsmål om utenlandsbetalinger eller GlobalOn-Line, ta kontakt med et av våre bankkontor eller direkte med rådgiveren din.