1. Bedrift
  2. /
  3. Finansiere
  4. /
  5. Låne

Låne

Finansier bedriftens maskiner, firmabiler, utstyr eller annet hos oss.
boligblokk

Finansiere eiendom

Skal bedriften bygge nytt eller allerede har en eiendom, da kan vi hjelpe med rett finansiering. Bedriftens rådgiver og bankkontor er med gjennom hele prosessen.

Ikon med hand som håller i värdepapper

Lån

Med et lån deler bedriften betalingen over tid med mulighet for fast, flytende eller referanserente.

pickup

Leasing

Leasing er en form for leie som gjør at du kan spre din investeringskostnad. Slik påvirkes ikke bedriftens likviditet, siden det ikke binder opp kapital.


Vurderer din bedrift å ta opp lån?

Lånestruktur og nedbetalingsprofil tilpasses hver kunde og hvert prosjekt. Skal du låne penger til eiendom vurderes risiko på bakgrunn av sikkerheten i eiendommens kontantstrøm, beliggenhet og standard.

Hvis bedriften ønsker å anskaffe nye kjøretøy eller andre driftsmidler kan vi tilby finansieringsløsninger med salgspant eller pant i motorvogn og anleggsmaskiner. Kontakt ditt bankkontor eller bedriftens rådgiver, så hjelper vi med å komme i gang.

Fordeler med bedriftslån:

  • En langsiktig og fleksibel form for finansiering.
  • Mulighet for tilpasning med fast, flytende eller referanserente.

Eie eller leie - hva passer din bedrift?

Lease Låne
Kort beskrivelse Leasing er en form for leie som gjør at du slipper å binde opp kapital, og kan spre investeringskostnaden over tid. Lån med nedbetaling gjør at du eier det du kjøper selv, og passer om du skal gjøre langsiktige investeringer.
Eierskap Du leier Du eier
Betaling Leasingleie Terminbeløp
Varighet Vanligvis 3-7 år Vanligvis 3-7 år
Sikkerhet Objektet du leaser Objektet, evt. i andre eiendeler eller eiendom