Depositumskonto

Trygghet for både utleier og leietaker
-

Slik fungerer en depositumskonto

Depositumskonto opprettes i leieforhold hvor leietaker enten er en bedrift eller en privatperson. Depositumet skal dekke skyldig leie eller eventuelle skader på eiendom. Kontoen reguleres av Husleieloven og opprettes på leietaker.

Bedrifter kan selv åpne og avslutte en depositumskonto via Nettbedrift for leieforhold der leietaker er en privatperson.

Slik åpner og avslutter du en depositumskonto

Slik åpner du en depositumskonto

  1. Inngå leiekontrakt med leietaker. 
  2. Bestill depositumskonto via Nettbedrift. 
  3. Registrer alle nødvendige opplysninger om leietaker og signer med BankID. 
  4. Vi sender sms og e-post til leietakeren for etablering av kontoavtalen.

Avslutning av depositumskonto

  1. Utleier logger inn i Nettbedrift og bestiller frigivelsen. Utleier oppgir eventuelt et pengekrav dersom en del av depositumsbeløpet skal holdes tilbake, om noen punkter i kontrakten ikke er oppfylt av leietaker. 
  2. Leietaker samtykker til frigivelsen gjennom signering med sin BankID. 
  3. Et eventuelt krav blir overført direkte til utleiers konto, mens det resterende beløpet gjøres disponibelt for leietaker.

Forutsetninger: 

  • Utleier må være en bedrift som er kunde med Nettbedrift og har avtale om e-depositumskonto.
  • Benytter BankID eller BankID på mobil ved innlogging og BankID ved signering av kontoavtale. 
  • Leietaker er en privatperson som har gyldig norsk BankID som er utstedt av en bank i Norge.
ikon 3 mennesker

Behandling av personopplysninger

Dersom leietaker ikke ønsker at utleier videreformidler opplysninger om fødselsnummer, kan leietaker velge at kontoen må åpnes på kontor. Vi gjør oppmerksom på at utleier er pålagt å ikke behandle opplysninger om fødselsnummeret til leietaker på annen måte enn å formidle opplysningen til banken. Fødselsnummer vil ikke være tilgjengelig på kundenes eksemplar av kontoavtaler.