1. Personvernerklæring

Personvernerklæring

Slik behandler vi personopplysninger

Her får du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger om deg og andre, slik at du kan få en oversikt over hvilke rettigheter du har, og forstå hvordan vi ivaretar personvernet ditt.
Personvernerklæringen er sist endret 28.06.2022

    Personvernerklæring for Handelsbanken Liv

    Les hvordan vi behandler personopplysninger i Handelsbanken Liv.