Konto

Vi har alle kontoene du trenger for å håndtere bedriftens økonomi og for handel med utlandet.
ikon for konto

Transaksjonskonto

For bedriftens daglige gjøremål opprettes en transaksjonskonto, som kan disponeres med kort og andre betalingstjenester. Det kan knyttes kreditt til kontoen for å dekke kortsiktige likviditetssvingninger.
ikon av pengesekk

Skattetrekkskonto

Virksomheter som foretar lønns- og/eller pensjonsutbetalinger, har behov for en skattetrekkskonto. Kontoen kan ikke disponeres uten skattemyndighetenes samtykke.
ikon av bygning

Depositumskonto

I leieforhold er det viktig med trygghet for både utleier og leietaker. Depositumskonto følger reglene i Husleieloven og stilles som sikkerhet for blant annet skyldig leie eller skade på bolig.
ikon av bygning

Cash Pool

For et konsern med flere selskaper og underavdelinger, er Cash Pool effektiv for likviditetshåndteringen. Kontoen finnes både i norske kroner og annen valuta. Det kan knyttes kreditt til kontoen.
ikon av jordkloden

Utenlandsk handel

Valutakonto er beregnet for kunder som har inn- og utbetaling i utenlandsk valuta og som ikke ønsker å veksle til norske kroner. Tilgjengelig likviditet i utenlandsk valuta kan føre til større fleksibilitet ved betaling da man slipper å gå veien gjennom kjøp og salg av valuta.