Garanti

Bankgaranti gir ekstra trygghet for både kjøper og selger.
Siluett över staden Göteborg.

Bankgaranti innebærer at Handelsbanken stiller som garantist for at innholdet i en kontrakt vil bli oppfylt, og forplikter banken til å utbetale penger dersom bedriften selv ikke klarer å betale til avtalt tid.


Vi tilbyr ulike garantier:

Betalingsgaranti 

Ved for eksempel varekjøp, betaling av husleie og lignende tilbyr vi betalingsgaranti for å sikre betaling i henhold til kontrakt.

Entreprenørgaranti

En kontraktsgaranti som vanligvis sikrer utførelse av arbeid, eller riktig oppfyllelse av forpliktelser etter at arbeid er utført.

Lånegaranti

En lånegaranti sikrer at du som kunde oppfyller forpliktelsene dine overfor dine långivere til å betale renter og avdrag, eller til å innfri lånet ved forfall.

Skatte- og avgiftsgaranti 

Dette er en garanti som stilles som sikkerhet for skatter og avgifter overfor det offentlige, f. eks. tollkreditter.

Ta kontakt med bedriftens bankkontor for mer informasjon om garantier.