Innskuddspensjon

Vi tilbyr fleksibel pensjonsordning for deg og dine ansatte.
-

Ta vare på deg selv og dine ansatte

Enhver bedrift må ha en pensjonsavtale for sine ansatte. Denne skal ivareta både bedriftens og de ansattes behov. Med innskuddspensjon spares et avtalt beløp eller en prosentdel av lønnen til hver ansatt hver måned. Sparebeløpet investeres i fond i Handelsbanken for hver ansatt. De ansatte kan selv bestemme risikonivået på fondet pengene plasseres i. Ta kontakt med ditt lokale bankkontor eller bedriftens rådgiver for mer informasjon om våre pensjonstjenester.


Hvorfor velge innskuddspensjon?

Fordeler for bedriften:

  • Dekker lovpålagt krav til pensjonsordning for de ansatte.
  • Forutsigbare pensjonskostnader.
  • Kan enkelt utvides med tilleggsdekningene.
  • Enkel administrasjon.
  • Passer alle typer bedrifter.

Fordeler for de ansatte:

  • Velg mellom med våre ulike pensjonsprofiler.
  • Sikkerhet gjennom gradvis nedtrapping av aksjeandelen.
  • God avkastning på pensjonskapitalen.
  • Ved dødsfall tilfaller oppspart beløp de etterlatte.

Utvidet pensjon

I tillegg til innskuddspensjonen kan du sikre dine ansatte og deres familier økonomisk om noe skulle skje den ansatte. Tilby dine ansatte ekstra trygghet med uførepensjon, barnepensjon eller pensjon til ektefelle/samboer.