1. Bedrift
  2. /
  3. Konto og betale
  4. /
  5. Konto
  6. /
  7. Skattetrekkskonto

Skattetrekkskonto

En konto for å sikre skatt av dine ansattes lønn og pensjon.
person som peker på et dokument

Hvorfor opprette en skattetrekkskonto?

Hvis bedriften betaler lønn eller pensjon til ansatte er det et krav at det opprettes en Skattetrekkskonto for å sette av forskuddstrekk. På den måten sikres skatt av den ansattes lønn og pensjon. Ved opprettelsen av en Skattetrekkskonto hos oss, oppfyller du vilkårene i Skattebetalingsloven.

Kontoen er sperret for uttak og brukes kun til betaling av skatt. Gjelder ikke betaling av mva. Kontakt oss hvis bedriften har spørsmål om Skattetrekkskonto.


Rundt avkrusningsikon

Omfattes av innskuddsgaranti

Handelsbanken (norsk filial av Svenska Handelsbanken AB) er omfattet av den svenske innskuddsgarantien, som er regulert av svensk lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Den norske filialen er også i henhold til finansforetaksloven § 19-2 medlem av den norske banksikringsordningen, som kompletterer den svenske innskuddsgarantien. Innskuddsgarantiene skal dekke tap som en innskyter har på innskudd, som ikke er særskilt unntatt iht. lov og/eller forskrift, dersom banken skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser overfor innskyterne. Garantiene omfatter både privatpersoner, foretak og andre juridiske personer.

Svensk innskuddsgaranti

Den svenske innskuddsgarantien utgjør EUR 100.000 pr. innskuddskunde pr. bank. I tillegg er det anledning til å søke om et tilleggsbeløp på opp til maksimalt SEK 5.000.000, som omfatter innskudd som er gjort de seneste 12 månedene knyttet til visse livshendelser, f.eks. salg av bolig.

Norsk innskuddsgaranti

Den norske innskuddsgarantien utgjør inntil NOK 2.000.000 pr. kunde pr. bank, og skal dekke overskytende utover den svenske innskuddsgarantien. Formålet er å sikre at innskytere i den norske filialen får et vern tilsvarende den norske innskuddsgarantien. Nærmere opplysninger om innskuddsgarantien, herunder om prosedyrene i forbindelse med utbetaling av kompensasjon, kan fås ved henvendelse til banken.

Enkelte finansielle institusjoner som banker, forsikringsselskap og verdipapirfond er ikke dekket av innskuddsgarantien. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om innskuddsgarantien.