Betale

Å betale skal være enkelt og ta lite tid.
ikon av bunke med pengesedler

Leverandører og skatter

Betaling til leverandører kan gjøres på mange forskjellige måter: via internett, fil, Autogiro eller eFaktura. Med de riktige betalingsrutinene kan du øke lønnsomheten og spare tid.

ikon av personer

Lønn

Det er forskjellige måter å betale lønn på. Hva som er mest effektiv for deg avhenger av hvordan firmaet ser ut og hvor mange ansatte du har. Innfør gode lønningsrutiner så du kan bruke mer tid på andre aktiviteter

ikon av en globus

Betale til utlandet

Hvis du importerer fra utlandet, er det viktig å velge riktig betalingsmetode. Kjenner du leverandøren din godt, kan det rekke å kun bruke utenlandsbetaling i Nettbedrift. Er du usikker på kunden kan det være nødvendig med en noe sikrere løsning.