- Handelsbanken.seNorsk skog

Bærekraft er konkurransekraft

Oppdatert eller utdatert?

I Handelsbanken deler vi gjerne erfaringer med dere slik at vi sammen er best mulig rigget for fremtiden. 

Vi snakker oftere om ESG enn bærekraft. ESG står for environmental, social og governance. På norsk blir det klima og miljø, sosiale forhold og selskapsstyring. Tematikken er bred og integrering av de mest vesesentlige er en selvfølge.

Kravene til næringslivet er økende og stadig mer aktuelt. Derfor må man kontinuerlig arbeide med ESG og vise omstillingsevne. Dette mener vi er avgjørende for å være konkurransedyktig i fremtiden - og vi hjelper deg gjerne å komme i gang.

Snakk med oss

Rådgiveren din er en god sparringspartner. Avtal gjerne et møte.

Slik kommer du i gang med ESG

Kort og godt må bærekraft integreres i selskapets forretningsmodell og strategi. I praksis betyr det å definere hva som er de viktigste ESG-temaene, og risikoer og muligheter knyttet til dem. Under finner du noen områder det kan være lurt å starte med når du skal komme i gang med bærekraft.

Trenger du mer?

Hvordan starte ESG-arbeidet? Se steg for steg her.

Vesentlighetsanalyse: Viktigste muligheter og risikoer

Vesentlighetsanalysen hjelper deg med å identifisere og prioritere de områdene innen ESG som er aller viktigst å jobbe med. Du analyserer to dimensjoner av "vesentlighet" - hvordan bedriften påvirker omgivelsene, og hvordan bedriften påvirkes finansielt av omverdenen. Analysen gjøres basert på strategisk innsikt, og adresserer både risiko og muligheter. En interessentanalyse påvirker også hvilke temaer som er viktige å jobbe med. En interessent kan være eiere, långivere, myndigheter, lokalsamfunn, ansatte, fagforeninger, kunder og leverandører. Du bør ha god oversikt over dine viktigste interessenter for å prioritere godt fremover.

Analysen kan gjennomføres på ulike måter, avhengig av for eksempel regulatoriske krav, bedriftsstørrelse og bransje. Uansett handler det om å identifisere bedriftens viktigste temaer innen E, S og G, og sikre at disse er godt integrert i forretningsmodellen. For bedrifter som treffes av CSRD-regelverket skal det utarbeides en dobbel vesentlighetsanalyse.

Enkelt forklart

Hvis du driver import av appelsiner, så vil klimaendringer, importregler og arbeidsforhold hos bedriftene du importerer fra være vesentlige aspekter. Hvorvidt de ansatte kjører elbil er ikke like vesentlig.

Dersom du driver et eiendomsselskap er regelverksutvikling og energieffektivisering vesentlig, mens forsøpling på gaten utenfor bygget ikke er like sentralt.

Bil på motorvei

Regelverk, retningslinjer og rammeverk

Bærekraftsarbeidet blir i økende grad regulert - utviklingen påvirker alle bedrifter enten direkte eller indirekte. Det er også lansert rammeverk og retningslinjer som mange benytter seg av for å utvikle eget ESG-arbeid. Interessenthåndtering er en sentral del av arbeidet med bærekraft, og agendaen til premissgivere som for eksempel myndigheter og tilsyn er viktig å kjenne til. Vi har derfor laget en oversikt over regelverk, retningslinjer og rammeverk det kan være lurt å kjenne til. 

Merk at oversikten ikke er fullstendig, og at det er bedriftens ansvar å sørge for å være kjent med, og etterleve, forpliktelser i relevante lover og forskrifter.

Handelsbanken mot netto null

Langsiktige relasjoner, stabilitet, lav risikovilje og kostnadsbevissthet er noen av Handelsbankens hjørnesteiner. I mange år har vi jobbet med en stadig mer bærekraftig tilnærming – samtidig vet vi at det er mye arbeid som gjenstår.

Vi stiller krav til kundene våre for å kunne holde fast ved kjerneverdiene våre og samtidig opprettholde tempoet mot våre bærekraftsmål, deriblant netto nullutslipp innen 2040.

Skog og sjø