Høyrentekonto

Plasser bedriftens overskuddslikviditet med lav risiko.
Kvinne leser dokumenter ved en pult

ikon konto og penger

Høyrentekonto – plasser overskuddet med lav risiko

Har bedriften overskuddslikviditet kan midlene plasseres på høyrentekonto, som er et supplement til transaksjonskonto. Kontoen har høyere rente enn transaksjonskontoen, og du kan overføre pengene enkelt til bedriftens andre kontoer uten gebyrer.

Kontoen dekkes av innskuddsgarantien.


Flere alternativer for plassering av overskuddet

Det finnes alternativer som kan gi bedre avkastning dersom bedriften har overskuddslikviditet i en lengre periode. Avhengig av hvilken risiko din bedrift er villig til å ta, kan vi tilby ulike alternativer innen f, aksje-, rente-, valuta- og råvaremarkedet.

Plassere i fond
Plassere i verdipapirer

Rundt avkrusningsikon

Omfattes av innskuddsgaranti

Handelsbanken (norsk filial av Svenska Handelsbanken AB) er omfattet av den svenske innskuddsgarantien, som er regulert av svensk lag (1995:1571) om insättningsgaranti. Den norske filialen er også i henhold til finansforetaksloven § 19-2 medlem av den norske banksikringsordningen, som kompletterer den svenske innskuddsgarantien. Innskuddsgarantiene skal dekke tap som en innskyter har på innskudd, som ikke er særskilt unntatt iht. lov og/eller forskrift, dersom banken skulle bli ute av stand til å dekke sine forpliktelser overfor innskyterne. Garantiene omfatter både privatpersoner, foretak og andre juridiske personer.

Svensk innskuddsgaranti

Den svenske innskuddsgarantien utgjør EUR 100.000 pr. innskuddskunde pr. bank. I tillegg er det anledning til å søke om et tilleggsbeløp på opp til maksimalt SEK 5.000.000, som omfatter innskudd som er gjort de seneste 12 månedene knyttet til visse livshendelser, f.eks. salg av bolig.

Norsk innskuddsgaranti

Den norske innskuddsgarantien utgjør inntil NOK 2.000.000 pr. kunde pr. bank, og skal dekke overskytende utover den svenske innskuddsgarantien. Formålet er å sikre at innskytere i den norske filialen får et vern tilsvarende den norske innskuddsgarantien. Nærmere opplysninger om innskuddsgarantien, herunder om prosedyrene i forbindelse med utbetaling av kompensasjon, kan fås ved henvendelse til banken.

Enkelte finansielle institusjoner som banker, forsikringsselskap og verdipapirfond er ikke dekket av innskuddsgarantien. Ta kontakt med oss om du har spørsmål om innskuddsgarantien.