Plasseringsformer

Hvor skal du plassere selskapets overskudd for best mulig avkastning med passe risiko? Vi finner alternativene tilpasset din ønskede målsetting, tidshorisont og risikonivå.
flera konton

Høyrentekonto

Overfører du selskapets overskudd til en sparekonto får du bedre rente. Hvis bedriften har regelmessig overskudd kan det settes opp en automatisk overføring til høyrentekontoen.

Fond

Å plassere selskapets overskudd i fond kan gi høyere avkastning. Du kan til enhver tid selge fondsandelene og få midlene overført til kontoen innen et par dager. Fondene har ulik risikonivå, og sammen finner vi frem til hva som passer bedriftens profil.

Aksjer og verdipapirer

Hvis selskapet er interessert i å foreta investeringer kan dere handle direkte på aksjemarkedet, gjennom vår nettjeneste Handelsbanken Prime, eller gjennom en aksjemegler. Bedriftens rådgiveren ordner med tilgang til tjenesten. 


Vi er der bedriften din er

Har bedriften spørsmål eller utfordringer med å komme i gang med å plassere kapital? Å sette av tid til å se over eksisterende plasseringer og potensielle muligheter, kan være en verdifull investering. Vi er der dere er og hjelper gjerne med å finne en løsning slik at bedriften kan finne de plasseringsformene som passer behovene.

Avtal gjerne et møte direkte med rådgiver eller bedriftens bankkontor.

person