Pensjon for selvstendig næringsdrivende

Ta ansvar for egen pensjonssparing gjennom fordelaktige løsninger i banken
Man sitter och funderar och tittar ut genom ett fönster.
Som selvstendig næringsdrivende kan du etablere like gode pensjonsordninger som vanlige lønnsmottakere, men du må selv ta ansvar for pensjonssparingen utover det som spares til deg i folketrygden. Vi kan tilby noen gunstige alternativer.

Innskuddspensjon

Du kan sette av opp til syv prosent av lønnsgrunnlaget som innskuddspensjon og få redusert beregnet personinntekt tilsvarende. I beste fall kan du redusere skatteregningen med ca 50 % av det du har spart gjennom innskuddspensjonsordningen.

Innskuddspensjon er fordelaktig for deg som tjener over 7,1G. Ved inntekt under 7,1 G er det mer lønnsomt at hele inntekten din legges til grunn for det som automatisk pensjonsspares gjennom folketrygden. Ønsker du å pensjonsspare utover det du opparbeider gjennom folketrygden kan sparing i fond eller Individuell Pensjonssparing (IPS) være gode alternativer.

Innskuddspensjonen kan du tidligst starte å få utbetalt når du er 62 år gammel. Risikoprofilen på fondene bestemmer du selv, den kan endres og for eksempel trappes ned jo nærmere utbetalingen du kommer.

Du kan også knytte tilleggsdekninger som uføre-, barne- eller ektefelle/samboerpensjon til pensjonssparingen.

Individuell Pensjonssparing (IPS)

Dette er egen privat sparing, ikke en pensjonssparing som skjer gjennom virksomheten eller arbeidsgiver. Både selvstendig næringsdrivende og arbeidstakere kan spare i IPS. Med IPS kan du spare maksimalt 15 000 kroner i året og få redusert skatteregningen med 22 prosent av sparebeløpet. Fordi IPS også blir skattepliktig ved uttak er spareordningen primært en forskyvning av skatteregningen. I tillegg er midler som er plassert på en IPS-konto fritatt fra formuesskatt. I sum vil utsatt skatt og fritaket for formuesskatt kunne gi god avkastning og bedre økonomi når du pensjonerer deg.

I IPS plasseres pengene dine i fond, med det risikonivået du ønsker. Risikonivået kan du endre når du vil. Denne pensjonssparingen er for deg som aksepterer å la pengene stå til du er pensjonist. Sparte midler må tas ut over minst 10 år og kan tidligst starte fra fylte 62 år og må utbetales frem til året du fyller 80 år. 

Vi er her for å hjelpe deg

to personer i møte

Ta en prat med rådgiveren din for å finne løsningene som er mest gunstig for deg og din jobbsituasjon i dag.