Fond

Å plassere bedriftens overskudd i fond kan gi god avkastning. Handelsbanken tilbyr et bredt utvalg av fond med ulik risikonivå.
investeringer og grafer


Renter, aksjer eller råvarer - vi har fond for alle

Ved å investere i fond kjøper du deg inn i et stort utvalg verdipapirer, som for eksempel aksjer og obligasjoner, uten at du selv trenger å ta stilling til verdipapirene.

Som leder i en bedrift har du kanskje verken tid eller interesse av å følge hendelsene på verdens finansmarkeder, og med aktiv forvaltning følger våre erfarne fondsforvaltere kontinuerlig med på verdens børser, slik at det skal bli best mulig avkastning på investeringen.

Husk at:

  • Handelsbanken har et bredt produktspekter.
  • Du kan kjøpe og selge fondsandeler når du vil.
  • Fond kan både stige og synke i verdi.

Fond og risiko

diagramikon

Et fonds risikonivå viser hvor mye verdien på fondet kan variere. Velger du fond med lav risiko kan du forvente små kursendringer, både opp og ned. Det er lavere risiko for tap, men også mindre mulighet for å få en høyere avkastning. Vil du prioritere muligheten til høy avkastning, selv om det innebærer at verdien på sparingen kan variere kraftig mens du sparer, bør du velge fond med høyere risiko.

Muligheten for tap er alltid tilstede, og historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning på et fond.


Fondskurser

Få oppdaterte kurser, oversikt og se utviklingen på alle våre fond. Alle Handelsbankens fond er gradert i 7 risikoklasser, 1 for laveste risiko og 7 for høyeste risiko.

Historiske kurser

Hent alle tilgjengelige fondskurser for et bestemt fond en eller flere dager, eller hent alle tilgjengelige fondskurser for alle fond for en dag.

Sammenlign fond

Få oversikt over alle våre fond og sammenlign utviklingen over tid i samme diagram.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning

  • Penger investert i fond kan både stige og synke i verdi.
  • Det er ingen garanti for at hele beløpet som investeres vil kunne tas ut igjen.

Handelsbanken tar ikke ansvar for eventuelle feil i denne informasjonen. Full informasjon om fondsregler, fakta og gjeldende priser finnes under hvert fond i Fondskursene.

Bosatt utenfor Norge

Produkter og tjenester som omtales på disse nettsidene kan være utilgjengelige for personer bosatt i andre land. Ta kontakt med ditt bankkontor for mer informasjon hvis du bor eller skal flytte til utlandet.