Fond

Å plassere bedriftens overskudd i fond kan gi god avkastning. Handelsbanken tilbyr et bredt utvalg av fond med ulik risikonivå.
investeringer og grafer


Renter, aksjer eller råvarer - vi har fond for alle

Ved å investere i fond kjøper du deg inn i et stort utvalg verdipapirer, som for eksempel aksjer og obligasjoner, uten at du selv trenger å ta stilling til verdipapirene.

Som leder i en bedrift har du kanskje verken tid eller interesse av å følge hendelsene på verdens finansmarkeder, og med aktiv forvaltning følger våre erfarne fondsforvaltere kontinuerlig med på verdens børser, slik at det skal bli best mulig avkastning på investeringen.

Husk at:

  • Handelsbanken har et bredt produktspekter.
  • Du kan kjøpe og selge fondsandeler når du vil.
  • Fond kan både stige og synke i verdi.

Fond og risiko

diagramikon

Et fonds risikonivå viser hvor mye verdien på fondet kan variere. Velger du fond med lav risiko kan du forvente små kursendringer, både opp og ned. Det er lavere risiko for tap, men også mindre mulighet for å få en høyere avkastning. Vil du prioritere muligheten til høy avkastning, selv om det innebærer at verdien på sparingen kan variere kraftig mens du sparer, bør du velge fond med høyere risiko.

Muligheten for tap er alltid tilstede, og historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning på et fond.

Fondskurser

Få oppdaterte kurser, oversikt og se utviklingen på alle våre fond. Alle Handelsbankens fond er gradert i 7 risikoklasser, 1 for laveste risiko og 7 for høyeste risiko.

Historiske kurser

Hent alle tilgjengelige fondskurser for et bestemt fond en eller flere dager, eller hent alle tilgjengelige fondskurser for alle fond for en dag.

Sammenlign fond

Få oversikt over alle våre fond og sammenlign utviklingen over tid i samme diagram.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi, og det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløp. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk.

Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen. Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.