Aksjer og andre verdipapirer

Hos oss kan både de med og uten erfaring handle med mange ulike typer verdipapirer
diagrammer på en ipad

Handle med og spare i aksjer

Aksjehandel passer for deg som kan, og vil ta høy risiko for å få mulighet til en høyere avkastning på din sparing. Du kan handle enkeltaksjer eller du kan velge aksjefond, som har noe mindre risiko. Når du handler enkeltaksjer er du din egen forvalter, og må selv følge med på selskapene du eier aksjer i. Det anbefales at du holder oversikten over markedet du investerer i, og samfunnsforhold som kan påvirke markedet.

Exchange Traded Fund (ETF)

Exchange Traded Fund (EFT) er et børshandlet fond, som regel et indeksfond som følger en markedsindeks bestående av mange underliggende verdipapirer. En ETF vil derfor gi samme risikospredning som du får i et tradisjonelt indeksfond. Akkurat som aksjer handles ETFer i realtid, og du får den kursen som gjelder ved gjennomføring av ordre. Sammenlignet med et vanlig indeksfond gir dette investor økt fleksibilitet. Du kan handle ETFer rett i Handelsbanken Prime.

Derivater

Derivater gir deg som investor muligheter for avkastning og risikostyring ved å spekulere om et marked svinger opp, ned eller står stille. Før du handler derivater bør du ha god kjennskap til hvordan de prises og kunne lese kursinformasjonen.

Utenlandske aksjer og verdipapirer

Dersom du vil handle eller oppbevare utenlandske aksjer og/eller verdipapirer, må du ha VP-depot som er en verdipapirkonto. Ta kontakt med rådgiveren din som kan sette opp en VP-Depot for deg.