1. Privat
 2. /
 3. Spare
 4. /
 5. Aksjesparekonto

Aksjesparekonto

Gunstig sparing i aksjefond og aksjer, gjort enkelt for deg.
Mann ved PC
 • Du kan ta ut innskutt beløp uten at det vil bli beskattet. 
 • Kjøp og selg aksjefond og aksjer uten at det utløser skatt.
 • Du kan enkelt opprette konto selv.
 • Du har full kontroll i nettbank og mobilbank.

Slik åpner du en aksjesparekonto

 1. Du kan enkelt opprette aksjesparekonto i nettbanken under «Fond og aksjer» og "Min beholdning". 
 2. I mobilbanken ligger det under "Fond". Etter pålogging trykker du på «Aksjesparekonto», og deretter «Opprett konto». Har du ikke tilgang til fondshandel fra før,  rutes du via en veileder den aller første gangen.
 3. Nå kan du handle fond med en gang.
 4. Vil du handle aksjer? Ta kontakt med rådgiveren din for å få tilgang til aksjehandel.
Logg inn og opprett kontoÅpnes i nytt vindu

Hvilke aksjer/verdipapirer kan du handle på aksjesparekontoen din?

Aksjesparekonto er en veldig god løsning for deg som ønsker å spare i aksjer. Det er imidlertid viktig å vite at det det er noen begrensninger på hvilke verdipapirer du kan ha på en aksjesparekonto.

I grove trekk kan alle børsnoterte aksjer tilhørende i EU og EØS stå på en aksjesparekonto. Noen noterte aksjer og verdipapirer kommer imidlertid ikke inn under denne ordningen.

Aksjer som ikke kan handles på aksjesparekonto
 • Aksjer notert på Euronext Growth (tidligere Merkur Markets)
 • Aksjer notert på NOTC (populært kalt unoterte aksjer)
 • ETNer og Warrants
 • Aksjer som er skattemessig tilhørende utenfor UE/EØS(eks Frontline og Golden Ocean)
 • Tegningsretter

Ønsker du fradrag på tap aksjesparekontoen din?

Da må du ha en aksjesparekonto som samlet sett har tap. Du kan ikke få fradrag dersom bare et enkeltpapir har tap. 

Du kan enkelt sjekke om du samlet sett har gevinst eller tap på aksjesparekontoen din, i oversikten i nett- eller mobilbanken. Gå til «Aksjesparekonto» og «Oversikt» i fondsoversikten, her ser du om du om avkastningen er positiv (gevinst) eller negativ (tap). Ta kontakt med rådgiveren din hvis du ønsker å avslutte en aksjesparekonto.

Spørsmål og svar om aksjesparekonto

  Denne skattebeskrivelsen er kun ment som en generell orientering om aktuelle skattespørsmål i Norge vedrørende investering i fond, og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for potensielle investorer. Skattereglene kan bli endret uten varsel. Hver enkelt investor må selv vurdere sin situasjon og konsultere egen skatterådgiver ved behov. Investorer som er skattepliktige til andre land enn Norge, bør undersøke gjeldende skatteregler i de respektive land.