1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Aksjesparing
  6. /
  7. Aksjesparekonto

Aksjesparekonto

Gunstig sparing i aksjer og aksjefond, gjort enkelt for deg.


  • Ingen skatt på gevinst, så lenge du ikke tar ut mer enn du har spart. 
  • Gevinsten kan benyttes til reinvesteringer i aksjer/aksjefond. 
  • Bytt fond så mange ganger du vil. 

Hva er Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en skatteordning hvor du kan spare i ulike aksjefond med en aksjeandel på minst 80 prosent. Med aksjesparekonto kan du kjøpe, selge og bytte andeler uten å betale skatt før du tar gevinsten ut av kontoen. Kontoen vil være synlig under “fond” i nett- og mobilbanken din.

Har du flere spørsmål, eller lurer du på om Aksjesparekonto er noe for deg? Ta kontakt med rådgiveren din.

Skattefritt i 2017

I 2017 kan du flytte alle aksjer og aksjefond til aksjesparekontoen uten at flyttingen utløser skatt.