Glad kvinne

Individuell pensjonssparing

En egen pensjonssparing med skattefordel

Individuell pensjonssparing (IPS) gir deg rett til utsatt skatt på beløpet du sparer i ordningen hvert år. Maksimalt årlig sparebeløp vedtas årlig i forbindelse med statsbudsjettet, og er for tiden 15 000 kroner. Denne sparemåten passer godt for deg som er trygg på at du ikke trenger midlene før du er 62 år; det tidligste utbetalingene kan begynne. Utbetalingene må skje i minst 10 år og frem til 80 år. IPS passer ekstra godt for personer som betaler formueskatt.

Når du sparer i IPS får du fradrag i alminnelig inntekt for beløpet du sparer. Du får altså ikke skjermingsfradrag ved sparing i aksjefond. Om du skulle falle fra vil sparebeløpet utbetales til etterlatte eller til dødsboet. 

Vi hjelper deg

Handelsbanken har autoriserte finansielle rådgivere som forplikter seg til å være oppdatert innen pensjon og sparing.

Tenk også på

  • Du kan bytte fond underveis uten at dette medfører skatt på gevinsten. Skattefordelen du får når du sparer, gjør denne spareformen godt egnet til pensjonssparing. 
  • Husk at du må betale skatt på pensjonen du får utbetalt. Sparing til pensjon vil gi deg en bedre økonomi som pensjonist. 
  • Jo tidligere du starter å spare, jo bedre pensjon får du. 
en hand med ett löv ovanför

Vi tror på ansvarlige og langsiktige investeringer

  1. Vi inkluderer bærekraft i investeringsbeslutningene.
  2. Vi tar bort selskaper som står i strid med våre retningslinjer for ansvarlige investeringer, eller som ikke oppfyller våre spesifikke bærekraftskriterier.
  3. Vi påvirker selskaper til å følge internasjonale normer og konvensjoner gjennom dialog.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, som kan bli negativ som følge av kurstap. Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen.