Egen pensjonskonto i Handelsbanken

Nå kan du opprette pensjonskonto pluss gjennom samarbeidet vårt med Gjensidige.
Christina Nyman

Egen pensjonskonto (EPK) = forenkling av pensjonen din

I en EPK samler du tidligere Pensjonskapitalbevis i èn avtale

1. januar 2021 ble Pensjonskapitalbevis samlet i en avtale hos pensjonsleverandøren til arbeidsgiveren din. Hvis du vil beholde pensjonsforvaltningen din i Handelsbanken, er det enkelt. 

Du kan flytte det arbeidsgiver har spart til deg frem til nå, samt fremtidig pensjonssparing, til Handelsbanken. På den måten vil du få oversikt over all pensjon i nettbanken din og bærekraftig forvaltning på pengene med ønsket risiko og lavere kostnader. 

Kontakt rådgiveren din om Pensjonskonto PlussÅpnes i nytt vindu

Hva er EPK?

 • Pensjonskapitalbevis er en sum penger som arbeidsgiver har betalt inn som er dine. 
 • Pengene i avtalen er plassert i ulike fond som består av en kombinasjon av aksjer og renter. 
 • De kan du få utbetalt over 10 år fra tidligst fylte 62 år. 
 • Verdien på avtalen varierer gitt hvor mye arbeidsgiver har betalt inn og avkastningen du har fått. 
 • Størrelsen på innbetalingen avhenger av hvilken ordning arbeidsgiver har valgt, brutto årslønn og stillingsprosenten din.

Se frem til gode pensjonsdager med trygg økonomi

Om du vil spise Napoleonskake hver dag eller ikke, bør du ha et økonomisk sikkerhetsnett etter siste lønningsdag. I Handelsbanken får reduserte kostnader og god avkastning på forvaltningen. Se vår pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad forklare mer.

Velg pensjonsprofil

Du kan velge mellom fire risikoprofiler pensjonsavtalen din. Tallet angir aksjeandel i prosent: Handelsbanken Aktiv Pensjon 30, 50, 70 eller 100.

Vil du plassere i aksjer og renter, og komplementere med alternative investeringer som for eksempel råvarer? Da kan en av våre tre kombinasjonsporteføljer være interessante alternativ.

Handelsbanken Aktiv Pensjon 30, 50 og 70 passer for deg som:

 • Vil ha en variert pensjonsprofil med en blanding av renter, aksjer og andre plasseringer.
 • Vil ha en fleksibilitet i plasseringen som demper svingninger i utviklingen av fondet.
 • Vil at profesjonelle forvaltere setter sammen en balansert portefølje for deg.
 • Vil at porteføljen skal reflektere Handelsbankens syn på markedet.

Handelsbanken Aktiv Pensjon 100 passer for deg som:

 • Vil ha en sammensatt aksjeportefølje i ett fond.
 • Vil at porteføljen skal reflektere Handelsbankens syn på markedet.
 • Vil ha en ren aksjeprofil i pensjonssparingen din.
 • Vil akseptere større svingninger for høyest mulig avkastning.

Alderstilpasset nedtrapping av risiko eller bestem selv

Handelsbanken Pensjon Alderstilpasset

Med Handelsbanken Pensjon Alderstilpasset er andelen som er investert i aksjemarkedet tilpasset alderen din. Jo yngre du er, desto høyere aksjeandel har du. Nedtrappingen starter når du fyller 38 år.

Fritt investeringsvalg

Fritt investeringsvalg betyr at de ansatte selv kan sette sammen de fondene som passer best med hensyn til alder, investeringshorisont og risikovillighet. Dermed forvalter den ansatte sine egne fond for pensjonssparing, på vegne av seg selv.

-

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.