Glad kvinne

Egen pensjonskonto

Gjør pensjon enklere og mer forståelig

Alle ansatte med innskuddspensjon har egen pensjonskonto. Her samles pensjonssparing fra nåværende og tidligere arbeidsgivere på ett sted. På den måten får du bedre oversikt og større eierskap til din egen pensjon. 

Når innskuddspensjonen samles på ett sted får du sannsynligvis også lavere kostnader knyttet til pensjonssparingen, fordi du forholder deg til færre pensjonsleverandører.

Disse har egen pensjonskonto

Alle ansatte med innskuddspensjon har en egen pensjonskonto. Innskuddspensjon er den vanligste tjenestepensjonsordningen i privat sektor. Ordningen innebærer at arbeidsgiver sparer en prosentsats av ansattes lønn til pensjonssparing hver måned.

Mennesker i møte

Dette betyr egen pensjonskonto for deg

Innflytelse over egen pensjon
  • Opptjent innskuddspensjon fra tidligere arbeidsgivere, pensjonskapitalbevis, er samlet hos arbeidsgiveren din sin pensjonsleverandør.
  • Du kan flytte egen pensjonskonto til leverandøren du ønsker. Du må selv ta kontakt med den aktuelle pensjonsleverandøren.
  • Nåværende innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis blir hos leverandørene du har i dag.
Samme pensjonsprofil på nåværende og tidligere opptjent innskuddspensjon
  • Samler du pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto, blir disse automatisk plassert i den samme pensjonsprofilen som arbeidsgiver har valgt for innskuddspensjonen din. En pensjonsprofil består av en kombinasjon av aksje- og rentefond og har ulik risiko med hensyn til hvordan pengene blir plassert.
  • Om du ikke ønsker en pensjonsprofilen arbeidsgiver har valgt, kan du når som helst bytte til en annen pensjonsprofil, og i noen tilfeller velge enkeltfond. Det gjør du hos pensjonsleverandøren til arbeidsgiveren din. 
Er det kort tid til pensjonsutbetalingen din starter?
  • Pensjonskapitalbevis under 20 % av G, for tiden ca. 20 000 kroner, kan du få utbetalt som et engangsbeløp. Det betyr at hvis du ikke reserverer deg mot å flytte pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto, blir utbetalingstiden den samme som for hele pensjonskontoen din, det vil si minimum 10 år og frem til du er 77 år.

Flytt pensjonen din til Handelsbanken

Kvinne smiler

Få en helhetlig og langsiktig forvaltning av det du har opptjent. I samarbeid med Gjensidige forvalter vi pensjonsmidlene til selskaper og privatpersoner over hele landet. Som kunde i Handelsbanken kan du velge fra vårt brede fondsutvalg samt en av våre aktive eller passive forvaltede pensjonsprofiler.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, som kan bli negativ som følge av kurstap. Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen.