1. Privat
 2. /
 3. Pensjon
 4. /
 5. Egen pensjonskonto

Få din egen pensjonskonto i Handelsbanken

Samler du all pensjonen din på ett sted får du mest mulig ut av det du har spart til nå.
Christina Nyman

Egen pensjonskonto (EPK) = forenkling av pensjonen din

Etter at obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006 har 1,5 millioner nordmenn fått innskuddsbasert tjenestepensjon. Ved bytte av jobb utstedes det et Pensjonskapitalbevis (PKB) som viser hvor mye pensjon du opptjente i den jobben. Noen har allerede samlet disse i en avtale hos oss og får god, bærekraftig forvaltning på pengene med riktig risiko og lavere kostnader. 

Fra 1. januar 2021 gjør en lovendring at alle dine Pensjonskapitalbevis blir samlet i en avtale hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Ønsker du imidlertid å beholde pensjonsforvaltningen din i Handelsbanken, kan du det.

Flytting av aktiv pensjonsinnbetaling fra arbeidsgiver

I tillegg kan du flytte det arbeidsgiver har spart til deg frem til nå, samt fremtidig pensjonsparing, til Handelsbanken. På den måten vil du få oversikt over all pensjon i nettbanken din. Vi kommer med mer informasjon om dette.

Kontakt rådgiveren din for å samle pensjonskapitalbevis i HandelsbankenÅpnes i nytt vindu

Fakta:

 • Pensjonskapitalbevis er en sum penger som arbeidsgiver har betalt inn som er dine. 
 • Pengene i avtalen er plassert i ulike fond som består av en kombinasjon av aksjer og renter. 
 • De kan du få utbetalt over 10 år fra tidligst fylte 62 år. 
 • Verdien på avtalen varierer gitt hvor mye arbeidsgiver har betalt inn og avkastningen du har fått. 
 • Størrelsen på innbetalingen avhenger av hvilken ordning arbeidsgiver har valgt, din brutto årslønn og din stillingsprosent.  

Se frem til gode pensjonsdager med trygg økonomi

Om du vil spise Napoleonskake hver dag eller ikke, bør du ha et økonomisk sikkerhetsnett etter siste lønningsdag. I Handelsbanken får reduserte kostnader og god avkastning på forvaltningen. Se vår pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad forklare mer.

Velg pensjonsprofil

Du kan velge mellom fire risikoprofiler for din pensjonsavtale; Handelsbanken Pensjon 30, 50, 70 eller 100 prosent aksjeandel. Vil du plassere i aksjer og renter, og komplementere med alternative investeringer som for eksempel råvarer? Da kan en av våre tre kombinasjonsporteføljer være interessante alternativ.

Ta kontakt med bedriftens rådgiver eller bankkontor for mer informasjon om våre pensjonsprodukter.


Handelsbanken Aktiv Pensjon 30, 50 og 70 passer for deg som:

 • Vil ha en komplett portefølje, i ett fond.
 • Vil ha en fondsportefølje i bunn, og komplementere med andre plasseringer.
 • Vil spare tid, og foretrekker at vi tar hånd om forvaltningen for deg.
 • Vil øke muligheten for en god risikojustert avkastning.

Handelsbanken Aktiv Pensjon 100 passer for deg som:

 • Vil ha en komplett aksjefondsportefølje i ett fond. 
 • Vil spare tid, og foretrekker at vi tar hånd om forvaltningen for deg. 
 • Vil øke muligheten for en god risikojustert aksjeavkastning. 
 • Vil se fondskurser og utviklingen på pensjonsprofilene. 

Alderstilpasset nedtrapping av risiko eller bestem selv

Handelsbanken Pensjon Alderstilpasset

Med Handelsbanken Pensjon Alderstilpasset er andelen som er investert i aksjemarkedet tilpasset alderen din. Jo yngre du er, desto høyere aksjeandel har du. Nedtrappingen starter når du fyller 57 år.

Fritt investeringsvalg

Fritt investeringsvalg betyr at de ansatte selv kan sette sammen de fondene som passer best med hensyn til alder, investeringshorisont og risikovillighet. Dermed forvalter den ansatte sine egne fond for pensjonssparing, på vegne av seg selv.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.