1. Privat
 2. /
 3. Konto, kort og betaling
 4. /
 5. Kontoer
 6. /
 7. Depositumskonto

Depositumskonto

En depositumskonto gir både leietaker og utleier trygghet i leieforholdet
Boligblokk


En depositumskonto opprettes i den som skal leie sitt navn, og disponeres av leietaker og utleier i fellesskap. Utleier betaler gebyret for opprettelse av kontoen.

Hos oss kan du velge om du vil opprette depositumskonto på kontor ved personlig oppmøte, eller at utleier starter prosessen i sin nettbank.

Hvor stort skal depositumet være?

Husleieloven sier at depositumet ikke skal overstige mer enn seks måneders leie, vanlig sum er tre måneders leie.

Slik oppretter du depositumskonto i nettbanken

 1. Etter at leiekontrakt er signert av begge parter, kan utleier starte bestillingen av depositumskonto i nettbanken.
 2. Utleier legger inn informasjon fra leiekontrakt, laster opp signert leiekontrakt som pdf og signerer kontoavtale med BankID.
 3. Leietaker får SMS og e–post fra banken når dokumentene er klar for signering.

Deling av personopplysninger

Depositumskonto via nettbanken kan kun opprettes når både utleier og leietaker er privatpersoner og begge parter må ha norsk BankID. For å opprette depositumskonto i nettbanken må den som skal leie opplyse om sitt fødselsnummer til utleier. Dette er nødvendig for at utleier skal kunne starte bestillingen av depositumskonto.

Dersom leietaker ikke ønsker at utleier videreformidler opplysninger om fødselsnummeret, kan leietaker velge at kontoen må åpnes på kontor. Utleier er pålagt å ikke behandle opplysninger om fødselsnummeret til leietaker på annen måte enn å formidle opplysningen til banken. Fødselsnummer vil ikke være tilgjengelig på kundens eksemplar av kontoavtaler.


Slik oppretter du depositumskonto på kontor


møte på et bankkontor
 1. Utleier avtaler møte med sin rådgiver.
 2. Utleier og leietaker møter sammen med signert kontrakt, og pass som legitimasjon.
 3. Hvis leietaker ikke allerede er kunde, må det etableres et kundeforhold.

Avslutning av depositumskonto

Depositumskonto opprettet i nettbank

Utleier avslutter kontoen i nettbanken. Utleier kan legge inn krav på hele eller deler av depositumsbeløpet til dekning av skader eller manglende innbetalinger av husleie. Det opprettes et frigivelsesbrev som signeres med BankID av utleier, og eventuelle krav vil stå i brevet.

Leietaker får både en SMS og e-post når utleier har signert frigivelsesbrevet, med informasjon om hvor brevet kan leses og signeres. Leietaker oppgir kontonummer for overføing av depositumsbeløpet, og signerer for avslutning og overføring av beløp med BankID. Overføring av depositumsbeløpet tar normalt tre bankdager.

Depositumskonto opprettet på kontor

En depositumskonto skal være sperret under hele leieforholdets varighet, og kan først avsluttes når leieforholdet er avsluttet. Utleier må skriftlig godkjenne at beløp på kontoen kan frigis, helt eller delvis, før vi kan utbetale til leietaker. Utleier kan ha krav på hele eller deler av depositumet, dersom leietaker har brutt noen av forpliktelsene i leiekontrakten, dette kan f.eks.være skyldig husleie, ødelagt inventar utover vanlig slitasje og lignende.