Samle pensjonen din

Samler du all pensjonen din på ett sted får du mest mulig ut av det du har spart til nå.
Christina Nyman

Pensjon er det du skal leve av i 20 til 30 år i snitt når du er ferdig med arbeidslivet. Derfor er det viktig å ha en plan. Pensjon består i hovedsak av tre deler: 

 1. En del fra staten – folketrygden. Livsvarig og garantert. 
 2. En del fra arbeidsgiver – tjenestepensjon. Men den opphører når du blir 77 år og varierer mye mellom arbeidsgivere.
 3. Den siste delen – egen sparing. Her er det du som avgjør.

Se frem til gode pensjonsdager med trygg økonomi

Om du vil spise Napoleonskake hver dag eller ikke, bør du ha et økonomisk sikkerhetsnett etter siste lønningsdag. I Handelsbanken får reduserte kostnader og god avkastning på forvaltningen. Se vår pensjonsrådgiver Dagfinn Engelstad forklare mer.

Pensjonskapitalbevis (PKB)

Du får pensjonskapitalbevis når du har vært ansatt i en bedrift som har innskuddsbasert pensjonssparing for sine ansatte, men du må minst ha vært ansatt i 12 måneder for å ha rett på PKB. Har du hatt flere arbeidsgivere, kan du ha flere pensjonskapitalbevis. Mange er faktisk i tvil over hvor mange de har. Dette kan du sjekke på norskpensjon.no.

Forvaltningen er avgjørende for pensjonen din

Du kan selv velge hvem som skal forvalte den oppsparte pensjonen din, og hvordan sparebeløpet skal investeres. Ved å slå sammen og flytte pensjonskapitalbevisene dine til oss i Handelsbanken, sørger du for at pensjonen din er i trygge hender.

Fordelene ved å samle pensjonskapitalbevisene dine: 

 • Ingen kostnader ved etablering. 
 • Tilgang til et bredt utvalg av fond. 
 • God oversikt, og mulighet til å selv bytte fond i portalen Fondsforsikring. 
 • Mulighet for å sikre avkastningen før utbetalingsstart med nedtrapping av risiko.

Slik flytter du pensjonskapitalbevisene dine

Unsplash u x Ventures two people PC
 1. Få oversikt over alle avtalene dine ved å logge deg inn på norskpensjon.no.
 2. Send oversikten til rådgiveren din via nettbanken.
 3. Rådgiveren din tar kontakt med deg så snart vi vet hvilke avtaler som kan samles og flyttes.

Egen pensjonskonto (EPK) = forenkling av pensjonen din

Etter at obligatorisk tjenestepensjon ble innført i 2006 har 1,5 millioner nordmenn fått innskuddsbasert tjenestepensjon. Ved bytte av jobb utstedes det et Pensjonskapitalbevis (PKB) som viser hvor mye pensjon du opptjente i den jobben. Noen har allerede samlet disse i en avtale hos oss og får god, bærekraftig forvaltning på pengene med riktig risiko og lavere kostnader. 

Fra 1. januar 2021 gjør en lovendring at alle dine Pensjonskapitalbevis blir samlet i en avtale hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Ønsker du imidlertid å beholde pensjonsforvaltningen din i Handelsbanken, kan du det.

Flytting av aktiv pensjonsinnbetaling fra arbeidsgiver

I tillegg kan du flytte det arbeidsgiver har spart til deg frem til nå, samt fremtidig pensjonsparing, til Handelsbanken. På den måten vil du få oversikt over all pensjon i nettbanken din. Vi kommer med mer informasjon om dette.

Fakta:

 • Pensjonskapitalbevis er en sum penger som arbeidsgiver har betalt inn som er dine. 
 • Pengene i avtalen er plassert i ulike fond som består av en kombinasjon av aksjer og renter. 
 • De kan du få utbetalt over 10 år fra tidligst fylte 62 år. 
 • Verdien på avtalen varierer gitt hvor mye arbeidsgiver har betalt inn og avkastningen du har fått. 
 • Størrelsen på innbetalingen avhenger av hvilken ordning arbeidsgiver har valgt, din brutto årslønn og din stillingsprosent.  

Individuell pensjonsavtale (IPA)

Individuell pensjonsavtale var en pensjonssparing som ga skattefordeler. IPA opphørte i 2008, og ble videreført som Individuell pensjonssparing (IPS). Du kan ikke lenger spare i IPA, men pengene som er satt inn på avtalen vil utbetales ved pensjonsalder.

Hvorfor flytte IPA?

Å flytte IPA til Handelsbanken betyr at disse pengene blir satt i fond, som vi forvalter slik at du sitter igjen med mest mulig. Hvor mye du får spart bestemmes ut i fra risikonivået du velger, markedsendringer og hvor lenge du ønsker at pengene skal stå.

Fordelene ved å samle dine pensjonsavtaler:

 • Færre gebyrer og lave administrasjonskostnader. 
 • Vi tar oss av flyttingen for deg helt kostnadsfritt. 
 • Du kan velge blant et bredt utvalg av fond, inkludert Handelsbanken Aktivfond, hvor du kan velge risikonedtrapping. 
 • Det er gratis å endre fond og risikonivå. 
 • Du får god oversikt og kan selv endre fond i portalen Fondsforsikring.

Slik flytter du dine Individuelle pensjonsavtaler


 1. Gå inn på . Her finner du oversikt over dine individuelle pensjonsavtaler.
 2. Print eller send oversikten til rådgiveren din.
 3. Rådgiveren flytter for deg.

Fondsvalgene dine

Vi tilbyr de fleste fondene fra Handelsbanken Fonder AB og Skagen Fondene til pensjonssparingen din. Du kan velge fond selv, eller investere i ett av våre fire Aktivfond. Rådgiveren din hjelper deg gjerne med fondsvalg for pensjonssparing.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.