Glad mann hører på musikk

Fondskonto Pensjon

En langsiktig sparemåte

Som pensjonist får du god tid, men får du økonomien til å nyte den? Mange blir overrasket over at inntekten nesten halveres som pensjonist. 

Fondskonto Pensjon er en langsiktig måte å spare på hvor pengene ikke betales ut før du går av med pensjon. Utbetalingen starter som regel ved fylte 67 år, og om ikke annet er avtalt vil den gå over ti år.

Fondskonto Pensjon kombinerer sparing i fond og sparing i forsikring. Sparing i fond har historisk sett gitt høyere avkastning enn tradisjonell kontosparing over tid. Sparing i forsikring gir deg utsatt skatt på avkastning, og regelmessig utbetaling når du har gått av med pensjon.

Vi hjelper deg

Handelsbanken har autoriserte finansielle rådgivere som forplikter seg til å være oppdatert innen pensjon og sparing.

Flere fordeler med Fondskonto Pensjon

  • Du har mulighet for både engangsinvestering og/eller regelmessig sparing.
  • Automatisk nedtrapping av risiko på fond fra 57 år for å sikre avkastning før utbetaling.
  • 101 % av forsikringsverdien utbetales til etterlatte ved forsikredes død.
  • Bytt fond så ofte du vil, helt kostnadsfritt.
  • Ingen skatt før utbetaling.
Ikon av ulike typer fond

Fondsvalgene dine

Vi tilbyr de fleste fond fra Handelsbanken Fonder AB til pensjonssparingen din. Du kan velge fond selv, eller investere i en av våre fire Aktivfond. Er du usikker på hva som passer deg, så hjelper gjerne rådgiveren din deg med å finne fondene som passer din pensjonssparing best.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, som kan bli negativ som følge av kurstap. Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen.