1. Privat
  2. /
  3. Pensjon
  4. /
  5. Pensjonskonto

Pensjonskonto

Spar nå og lev godt som pensjonist.

Som pensjonist får du god tid, men får du økonomi til å nyte den? Få er klar over at inntekten blir nesten halvert som pensjonist. Pensjonskonto er en langsiktig måte å spare på, og pengene betales ikke ut før du går av med pensjon. Utbetalingen starter som regel ved fylte 67 år, om ikke annet er avtalt, og går over ti år. 

Pensjonskonto kombinerer sparing i fond og sparing i forsikring. Sparing i fond har historisk sett gitt høyere avkastning enn tradisjonell banksparing over tid. Sparing i forsikring gir deg utsatt skatt på avkastning og regelmessig utbetaling når du har gått av med pensjon.

Sparing på Pensjonskonto gir disse fordelene:

  • Mulighet for både engangsinvestering og/eller regelmessig sparing.
  • Automatisk nedtrapping av risiko på fond fra 57 år for å sikre avkastning før utbetaling.
  • 101 prosent av forsikringsverdien utbetales til etterlatte ved forsikredes død.
  • Bytt fond så ofte du vil - helt kostnadsfritt.
  • Ingen skatt før utbetaling.

Sikrere avkastning i slutten av sparetiden

Illustrasjon som viser nedtrapping av aksjeandel i fond etter 57 år

Du kan velge nedtrapping av risiko de siste årene før du tar ut pensjonen, for å sikre avkastningen du allerede har og sørge for en sikrere sparing den siste perioden. Det vil si at fra du er 57 år vil andel aksjefond automatisk reduseres og andel rentefond økes. Ta kontakt med den personlige rådgiveren din om du har spørsmål, eller ønsker å opprette pensjonskonto.
Prisliste Pensjon

Dine fondsvalg

Vi tilbyr alle fond fra Handelsbanken Kapitalforvaltning og Skagen Fondene til din pensjonssparing. Du kan velge fond selv, eller investere i en av våre fire Aktivfond. Ønsker du oversikt over fondene dine, eller å bytte fond, logg deg inn i portalen FondsforsikringÅpnes i nytt vindu. Er du usikker på hva som passer deg, så hjelper gjerne rådgiveren din deg med å finne fondene som passer din pensjonssparing best.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning

Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.