1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. investorbeskyttelse

Investorbeskyttelse

For deg som vil investere gjennom Handelsbanken.
Aksjemegler

Verdipapirhandelloven skal øke beskyttelsen for deg som spare- og investeringskunde, og sikre et mer gjennomsiktig marked.

Investorbeskyttelsen innebærer blant annet: 

  • Klassifisering av kunder i ulike kundekategorier avhengig av kundens profesjonalitet.
  • Krav til informasjon fra deg som kunde og fra banken. 
  • Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet. 
  • Nye vilkår og retningslinjer for handel med verdipapirer.

Klassifisering

Alle som handler verdipapirer må klassifiseres etter profesjonalitet. Det finnes tre kategorier: ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Ikke-profesjonelle kunder får størst beskyttelse


Egnethetstest og hensiktsmessighetstest

Avhengig av hvilke finansielle instrumenter du ønsker å handle, og om du ønsker hjelp av en rådgiver eller ikke, er det mulig at du må ta en egnethetstest eller en hensiktsmessighetstest. På den måten kan vi sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen knyttet til de finansielle instrumentene du er interessert i.

Egnethetstest


Egnethetstest er for deg som ønsker rådgivning innenfor sikring av valuta, renter og/eller råvarer. I egnethetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til investeringsmålene dine, kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, den finansielle situasjonen din og risikoprofil. På bakgrunn av svarene dine kan vi bedre vurdere hvilke produkter og tjenester som er best egnet for deg. For at vi skal kunne gi deg gode råd er det viktig at du gir oss riktig og fullstendig informasjon.

Hensiktsmessighetstest


Hensiktsmessighetstest gjennomføres i forkant av handel via meglerbordet vårt eller et rådgivningsmøte på et av kontorene våre. I hensiktsmessighetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, slik at vi kan vurdere om investeringen er hensiktsmessig for deg.