1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. investorbeskyttelse

Investorbeskyttelse

For deg som vil investere gjennom Handelsbanken.
Aksjemegler

Før du handler

Du som kunde skal kunne føle deg trygg på at dine interesser går foran bankens interesser. Derfor er det viktig at før du begynner å handle verdipapirer, gjør deg kjent med følgende informasjon:

  • Faktaark for instrumentet som gjør det mulig for deg å forstå og sammenligne egenskaper og risiko.
  • Informasjon om kostnader og gebyrer for instrumentet og transaksjonen. 

Innan handel (svensk nettside)Åpnes i nytt vindu


Dine interesser kommer først

Før du begynner å investere i våre fond og aksjer, trenger vi svar på noen spørsmål slik at vi blir enda bedre kjent med deg. Gjennom tilstrekkelig kunnskap om deg vil du få anbefalinger som er tilpasset din økonomiske situasjon, investeringsformål, erfaring og kunnskap.

Klassifisering

Alle som handler fond og aksjer må klassifiseres etter profesjonalitet. Det finnes tre hovedkategorier: ikke-profesjonelle, profesjonelle kunder og kvalifisert motpart. Ikke-profesjonelle kunder får størst beskyttelse.

Verdipapirhandelloven skal øke beskyttelsen for deg som spare- og investeringskunde, og konkurransen mellom verdipapirforetakene i Europa.

Formålet med verdipapirhandelloven er:

  • Klassifisering av kunder som handler fond og aksjer.
  • Krav til informasjon fra deg som kunde og fra banken.
  • Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet.
  • Nye vilkår og retningslinjer for handel med fond og aksjer.

Egnethetstest og Hensiktsmessighetstest

Avhengig av hvilke finansielle instrumenter du ønsker å handle, og om du ønsker hjelp av en rådgiver eller ikke, er det mulig at du må ta en egnethetstest eller en hensiktsmessighetstest. På den måten kan vi sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen knyttet til de finansielle instrumentene du er interessert i.

Egnethetstest


Egnethetstesten er for deg som ønsker hjelp og råd av megler for å kjøpe og selge finansielle instrumenter. I egnethetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til dine investeringsmål, din kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, din finansielle situasjon og din risikoprofil. Denne informasjonen er vi forpliktet til å innhente når vi gir investeringsrådgivning. På bakgrunn av dine svar kan vi bedre vurdere hvilke produkter og tjenester som er best egnet for deg. For at vi skal kunne gi deg gode råd er det viktig at du gir oss riktig og fullstendig informasjon.

Hensiktsmessighetstest


Hensiktsmessighetstesten er for deg som ønsker å kjøpe og selge komplekse produkter via ren ordreformidling, det vil si uten råd fra megler. Komplekse produkter er for eksempel Warrants og opsjoner. I hensiktsmessighetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til din kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, slik at vi kan vurdere om investeringen er hensiktsmessig for deg.