1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. investorbeskyttelse

Investorbeskyttelse

For deg som vil investere gjennom Handelsbanken.
Aksjemegler

Verdipapirhandelloven skal øke beskyttelsen for deg som spare- og investeringskunde, og sikre et mer gjennomsiktig marked.

Investorbeskyttelsen innebærer blant annet: 

  • Klassifisering av kunder i ulike kundekategorier avhengig av kundens profesjonalitet.
  • Krav til informasjon fra deg som kunde og fra banken. 
  • Vurdering av egnethet og hensiktsmessighet. 
  • Nye vilkår og retningslinjer for handel med verdipapirer.

Klassifisering

Alle som handler verdipapirer må klassifiseres etter profesjonalitet. Det finnes tre kategorier: ikke-profesjonelle kunder, profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter. Ikke-profesjonelle kunder får størst beskyttelse


Egnethetstest og hensiktsmessighetstest

Avhengig av hvilke finansielle instrumenter du ønsker å handle, og om du ønsker hjelp av en rådgiver eller ikke, er det mulig at du må ta en egnethetstest eller en hensiktsmessighetstest. På den måten kan vi sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen knyttet til de finansielle instrumentene du er interessert i.

Egnethetstest


Egnethetstesten er for deg som ønsker hjelp og råd av megler for å kjøpe og selge finansielle instrumenter. I egnethetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til dine investeringsmål, din kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, din finansielle situasjon og din risikoprofil. Denne informasjonen er vi forpliktet til å innhente når vi gir investeringsrådgivning. På bakgrunn av dine svar kan vi bedre vurdere hvilke produkter og tjenester som er best egnet for deg. For at vi skal kunne gi deg gode råd er det viktig at du gir oss riktig og fullstendig informasjon.

Hensiktsmessighetstest


Hensiktsmessighetstesten er for deg som ønsker å kjøpe og selge komplekse produkter via ren ordreformidling, det vil si uten råd fra megler. Komplekse produkter er for eksempel Warrants og opsjoner. I hensiktsmessighetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til din kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, slik at vi kan vurdere om investeringen er hensiktsmessig for deg. 

Dersom du er klassifisert som profesjonell er det ikke nødvendig å ta hensiktsmessighetstesten.