1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Begynn å spare
  6. /
  7. Spar til buffer

Spar til buffer

Det føles godt å ha en sikkerhet i bakhånd.
Kvinne i hengekøye

Alle burde ha en reserve for uforusette utgifter. Det kan dukke opp behov for reparasjoner, reiser, en stor feiring eller andre utgifter som du plutselig trenger penger til. Da er det fint å ha litt ekstra i bakhånd.
Buffersparing er ikke langsiktig sparing, men penger som er tilgjengelig når de trengs. Derfor settes de på en sparekonto, som for eksempel Høyrentekonto, hvor penger kan overføres gebyrfritt så ofte du ønsker.

Oppsparingsperioden

Har du fast månedlig inntekt setter du av en månedlig sum som blir trukket rett fra lønnskonto til bufferkontoen, gjerne den dagen det kommer lønn. Sett et beløp som ikke er for høyt, og ikke går utover de andre utgiftene dine.

En buffer burde dekke to-tre måneder med utgifter og i hvert fall være på rundt 20 000 kroner.

Har du en mer usikker inntektssituasjon og tjener bedre i noen perioder kan du sette til side et større beløp da. Bufferen i slike situasjoner burde være noe høyere, for eventuelle perioder med lav inntekt. Sett gjerne til side 50 000 kroner i reserve.

Tips:

Sett av litt ekstra når du får inn skattepenger, feriepenger, bonus eller når det er ekstra lave renter på boliglånet.


Videre sparing


mann og glad baby

Når ønsket beløp er nådd kan pengene stå på kontoen til du trenger dem. Vil du spare videre utover bufferen anbefaler vi å spare i fond med mulighet for større avkastning, eller betale ytterligere ned på boliglånet om du har det.