Ansvarsbegrensning

Innholdet du finner på disse sidene er produsert av Handelsbanken. Innholdet ikke er skrevet av analytikere, og kan ikke anses som uavhengig investeringsanalyse. Materialet på nettsidene er utelukkende rettet mot kunder i Norge, og hensikten er å gi generell informasjon til Handelsbankens kunder. Innholdet kan ikke anses som personlige investeringsråd eller anbefalinger. Informasjonen skal ikke alene utgjøre grunnlag for investeringsbeslutninger. Om du ønsker investeringsråd bør du ta kontakt med din rådgiver, og basere investeringsbeslutninger på egen erfaring og risikovilje. Fordi Handelsbanken har sitt hovedkontor i Stockholm, er banken primært underlagt tilsyn fra Finansinspektionen.

Informasjonen på nettsidene kan endres, og kan avvike fra synspunkter som fremkommer i uavhengige investeringsanalyser fra Handelsbanken. Innholdet som er laget baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon, og er hentet fra kilder som anses som pålitelige. Vi kan ikke garantere for nøyaktigheten i innholdet, og informasjonen kan være ufullstendig, forenklet eller forkortet. Det er ikke tillat å reprodusere eller distribuere informasjonen uten Handelsbankens skriftlige samtykke, og Handelsbanken står ikke ansvarlig dersom materialet brukes i strid med bankens regler. 

Finansielle instrumenters historiske avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien på finansielle instrumenter kan både øke og reduseres, og det er ikke sikkert at du får tilbake hele det investerte beløpet.

Important notice – in English  

Information and material on Svenska Handelsbanken AB (publ)'s website(s) are a product of Svenska Handelsbanken AB (publ). It is not an independent or objective research report prepared by research analysts. This information is not directed to persons whose participation requires prospectuses, registration, or other measures beyond those taken by Svenska Handelsbanken AB (publ). This information may not be distributed in any country, for instance the US or the UK, in which distribution requires such measures or contravenes the laws or regulations applicable in such country.

Regarding persons who live in the UK – Svenska Handelsbanken AB (publ) does not provide any investment services to any person who lives in the UK other than to "investment professionals" as defined in the Handbook of the Financial Conduct Authority (as updated, amended or replaced from time to time). Any material and information on Svenska Handelsbanken AB (publ)'s website(s) are not directed to and may not be relied upon by persons who live in the UK other than investment professionals as so defined.