Mor og datter leker

Sparekalkulator

Hvor raskt kan sparingen din vokse?

Se hvor mye sparingen kan vokse over tid med ulik avkastning.
10 000 kr
kr
2 500 kr
kr
5 år
år

Totalt kan du ha spart opp

160 000 kr

hvorav 0 kr i avkastning

Beløpet er en simulering ut ifra de verdiene du har angitt og er ikke en prognose av fremtidig verdiutvikling.

Totalt kan du ha spart opp 160 000 kr hvorav 0 kr i avkastning

Hvordan vil du spare?

Familie koser seg i sommerhuset

På sparekonto

På våre sparekontoer betaler du ingen gebyrer og har gratis uttak. Du kan opprette flere kontoer og navngi dem. Bra hvis du vil spare til buffer.

Mor og datter

Spar i fond

Å spare langsiktig og månedlig i fond kan være en god måte å spre risikoen på. Du kan også velge hvor aktiv du vil være i forvaltningen av sparepengene.

Mann ser på aksjer på en skjerm

Spar i aksjer

Handle aksjer og andre verdipapirer selv eller via megler. Du får også tilgang til aktuell markedsinformasjon og aksjeanalyser.

- Handelsbanken.se

Sparerådgivning

Vi tar deg gjennom ulike former for sparing og hva du kan spare til: buffer, pensjon, barn, enten på konto, i fond eller aksjer. Når vi møtes begynner vi med å gå gjennom det som påvirker økonomien din, som jobb, inntekter, utgifter, bolig og annet. Så ser vi på hvilken type sparing som passer best for deg og din situasjon.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi, og det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløp. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk.

Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen. Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.