1. Privat
  2. /
  3. Spare
  4. /
  5. Handel med verdipapirer

Handel med verdipapirer

Vi gir deg full frihet til å handle direkte fra mobilen, nettbanken eller på ditt bankkontor.
Diagrammer på et bord

Handelsbanken Prime

Prime gir deg adgang til markedet for å kjøpe og selge aksjer. Tjenesten er brukervennlig og gir deg fri tilgang til realtidskurser og våre analyser.

Viktig informasjon før du handler

Før du begynner å investere i våre fond og aksjer, trenger vi å bli bedre kjent med deg. Gjennom tilstrekkelig kunnskap om deg vil du få anbefalinger som er tilpasset din økonomiske situasjon, investeringsformål, erfaring og kunnskap.


Paragraftäcken

Lover og regler for verdipapirhandel

Innenfor EØS og EU finnes det felles regler som regulerer verdipapirhandelen i Norge og i øvrige EØS- og EU-land. Bakgrunnen er EU-direktivene skal gjøre det gjøre det enklere å handle med verdipapirer over landegrensene, og å øke den beskyttelsen du har som investor.

Egnethetstest og hensiktsmessighetstest

Avhengig av hvilke finansielle instrumenter du ønsker å handle, og om du ønsker hjelp av en rådgiver eller ikke, er det mulig at du må ta en egnethetstest eller en hensiktsmessighetstest. På den måten kan vi sørge for at du har tilstrekkelig kunnskap og erfaring for å forstå risikoen knyttet til de finansielle instrumentene du er interessert i.

Egnethetstest


Egnethetstesten er for deg som ønsker hjelp og råd av megler for å kjøpe og selge finansielle instrumenter. I egnethetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til dine investeringsmål, din kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, din finansielle situasjon og din risikoprofil. Denne informasjonen er vi forpliktet til å innhente når vi gir investeringsrådgivning. På bakgrunn av dine svar kan vi bedre vurdere hvilke produkter og tjenester som er best egnet for deg. For at vi skal kunne gi deg gode råd er det viktig at du gir oss riktig og fullstendig informasjon.

Hensiktsmessighetstest


Hensiktsmessighetstesten er for deg som ønsker å kjøpe og selge komplekse produkter via ren ordreformidling, det vil si uten råd fra megler. Komplekse produkter er for eksempel Warrants og opsjoner. I hensiktsmessighetstesten stiller vi deg spørsmål knyttet til din kunnskap og erfaring fra det aktuelle investeringsområdet, slik at vi kan vurdere om investeringen er hensiktsmessig for deg. 

Dersom du er klassifisert som profesjonell er det ikke nødvendig å ta hensiktsmessighetstesten.