Innhenting av legitimasjon

Legitimasjon

Manglende legitimasjon og sperring av kundeforhold

Sperring av kundeforhold

Kundeforhold kan bli sperret som følge av manglende legitimasjon. Hvis du får sperret kundeforholdet ditt kan det enkelt åpnes igjen når du har legitimert deg. Ta kontakt med rådgiveren din, så finner vi den mest effektive måten for å legitimere deg. 

Vi beklager ulempene dette medfører, men ta kontakt, så finner vi en god løsning. 

Du kan legitimere deg på tre måter:  
  1. Har du BankID eller bankkort med bilde fra Handelsbanken må du legitimere deg på et av våre bankkontorer. Pass er det eneste godkjente legitimasjonsdokument for å få BankID. 
  2. Har du BankID fra annen bank kan du legitimere deg elektronisk, ved å signere brevet du har fått i . Dette forutsetter at du ikke også har BankID fra Handelsbanken. 

Hvorfor innhenter vi ny legitimasjon? 

Alle banker er lovpålagt å oppdatere legitimasjonsdokumenter og informasjon på kundene sine. Norske myndigheter har den siste tiden bedt norske finansforetak bekrefte at vi har oppdatert legitimasjon på våre kunder. Som bank har vi et viktig samfunnsoppdrag med å forebygge og identifisere økonomisk kriminalitet. Ved å oppdatere legitimasjonsdokumenter kan vi i større grad beskytte kundene våre mot kriminalitet som ID-tyveri og svindelforsøk. 

Hvordan kan du levere legitimasjon? 

Du kan komme innom et av våre bankkontorer, men sjekk nettsiden til ditt nærmeste kontor om du må avtale tid først. Hvis du lurer på noe kan du sende oss en e-post på legitimasjon@handelsbanken.no eller kontakte rådgiveren din.

Hva er gyldig legitimasjon?

Har du BankID fra Handelsbanken er pass eneste gyldige legitimasjonsdokument. Har du ikke BankID fra oss kan du legitimere deg på kontor med følgende dokumentasjon:

  • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass) 
  • Norske førerkort 
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land 
  • Norsk utlendingspass (blått pass) 
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass)