Innhenting av legitimasjon

Legitimasjon

Manglende legitimasjon og sperring av kundeforhold

Sperring av kundeforhold

Kundeforhold kan bli sperret som følge av manglende legitimasjon. Hvis du får sperret kundeforholdet ditt kan det enkelt åpnes igjen når du har legitimert deg. Ta kontakt med rådgiveren din, så finner vi den mest effektive måten for å legitimere deg. 

Vi beklager ulempene dette medfører, men ta kontakt, så finner vi en god løsning. 

Du kan legitimere deg på tre måter:  
 1. Har du BankID eller bankkort med bilde fra Handelsbanken må du legitimere deg på et kontor. Du kunne normalt ha kommet innom et av våre 45 kontorer, men pga. koronasituasjonen jobber vi med å løse dette på en annen måte.  Pass er det eneste godkjente legitimasjonsdokument for å få BankID. 
 2. Har du BankID fra annen bank kan du legitimere deg elektronisk, ved å signere brevet du har fått i . Dette forutsetter at du ikke også har BankID fra Handelsbanken. 

Hvorfor innhenter vi ny legitimasjon? 

Alle banker er lovpålagt å oppdatere legitimasjonsdokumenter og informasjon på kundene sine. Norske myndigheter har den siste tiden bedt norske finansforetak bekrefte at vi har oppdatert legitimasjon på våre kunder. Som bank har vi et viktig samfunnsoppdrag med å forebygge og identifisere økonomisk kriminalitet. Ved å oppdatere legitimasjonsdokumenter kan vi i større grad beskytte kundene våre mot kriminalitet som ID-tyveri og svindelforsøk. 

Hvordan kan du levere legitimasjon? 

Du kunne under normale omstendigheter bare ha kommet innom et av våre 45 kontorer, men pga. koronasituasjonen jobber vi med å løse dette på en annen måte. Hvis du lurer på noe kan du sende oss en e-post på legitimasjon@handelsbanken.no eller kontakte rådgiveren din.

Hva er gyldig legitimasjon?

Har du BankID fra Handelsbanken er pass eneste gyldige legitimasjonsdokument. Har du ikke BankID fra oss kan du legitimere deg på kontor med følgende dokumentasjon:

 • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass) 
 • Norske førerkort 
 • Norske bankkort med bilde (fra annen bank) 
 • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land 
 • Norsk utlendingspass (blått pass) 
 • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass) 

Spørsmål og svar om legitimasjon

 • Alle som har BankID eller bankkort med bilde må møte fysisk i banken. Dette fordi det er et krav om fysisk oppmøte for å få utstedt BankID. Om du har problemer med å møte fysisk kan du ta kontakt med oss på eller rådgiveren din, så finner vi en løsning.
 • Vi har sendt ut melding til alle personer som har kundeforhold i banken eller som har disposisjonsrett på en konto i banken der legitimasjonspapirene må oppdateres. Dersom du ikke lenger bruker Handelsbanken og ønsker å avslutte kundeforholdet kan du be om at eventuelle gjenstående beløp på konto blir overført til din nåværende bankforbindelse. Dette kan du gjøre ved å ta kontakt med ett av
 • Hvis fristen går ut og du ikke har bedt om utsatt frist, kan en konsekvens være at nettbank, mobilbank, kort og konto sperres inntil vi har mottatt oppdatert legitimasjon. Dersom vi ikke får oppdatert legitimasjon fra deg, kan det i verste fall føre til oppsigelse av kundeforholdet. Vi vil gjøre vårt ytterste for å unngå ulemper for våre kunder. 
 • Har du BankID fra annen bank kan du legitimere deg elektronisk på nettsidene våre Om du ikke har fått et brev til e-signering kan du sende e-post til eller ringe rådgiveren din, så sender vi deg et brev til signering.
  Har du ikke BankID eller bankkort med bilde fra Handelsbanken kan du vise annen legitimasjon. Disse legitimasjonsdokumentene er gyldige:
  • Norske og utenlandske pass (ikke nødpass)
  • Norske førerkort
  • Norske bankkort med bilde (fra annen bank)
  • Nasjonale ID-kort utstedt av et EØS-land
  • Norsk utlendingspass (blått pass)
  • Norsk reisebevis for flyktninger (grønt pass) 
 • Nei. Er du utenlandsk statsborger er pass eneste gyldige legitimasjonsdokument. 
 • Nei, dessverre. Norsk lov krever at vi legitimerer kunder av Handelsbanken i Norge med legitimasjon som er gyldig her. Svenske førerkort er ikke gyldig som legitimasjon i Norge. Det betyr at pass eller europeiske EØS-kort er eneste gyldige legitimasjonsdokumenter. 
 • Om du ikke har bankkort med bilde eller BankID fra Handelsbanken, kan du legitimere deg elektronisk. Ta kontakt med legitimasjon@handelsbanken.no så hjelper vi deg videre. Om du har et av disse produktene trenger vi en midlertidig kopi av den legitimasjonen du har. Ta kontakt med oss på legitimasjon@handelsbanken.no for mer informasjon om hvordan du sender inn midlertidig kopi. Når du returnerer til Norge må du møte på kontor for å fremvise gyldig legitimasjon. 
 • Bankkort utstedt av Handelsbanken kan dessverre ikke benyttes som legitimasjon. Vi trenger derfor et annet legitimasjonsdokument. Ta kontakt med oss dersom du ikke har annen gyldig legitimasjon tilgjengelig.