1. Om oss
  2. /
  3. Oppdatering av kundeinformasjon

Oppdatering av kundeinformasjon

Vi kontakter deg jevnlig for å ha oppdatert informasjon om deg

Alle banker er pålagt å innhente informasjon om sine kunder. Vi må blant annet kjenne til formålet med kundeforholdet og vite hvordan du som kunde bruker våre produkter og tjenester. Dette betyr at vi vil kontakte deg fremover enten via telefon, SMS, brev eller i nett- og mobilbank eller Nettbedrift for spørsmål slik at all informasjon vi har om deg eller bedriften er korrekt og oppdatert. Informasjonen du deler, behandles konfidensielt i henhold til bankens taushetsplikt.

Hvorfor stiller vi spørsmål?

Vi vil gjerne vite mer om deg før vi gir deg råd. Jo mer vi vet, desto mer skreddersydde blir rådene vi gir. Vi ønsker å etablere og opprettholde en langvarig relasjon, og derfor stiller vi spørsmål til alle kundene våre.

Noen av spørsmålene stiller vi i imidlertid av andre grunner. Vi jobber aktivt med å beskytte dine økonomiske interesser. Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret. Ved å svare på de spørsmålene vi stiller bidrar du til dette viktige arbeidet.

Hva spør vi om? 

Vi stiller spørsmål når du blir kunde i Handelsbanken og underveis i kundeforholdet. Vi spør for eksempel om hvor penger som settes inn på kontoen din kommer ifra, og om overføringer til og fra utlandet.

Hva er hvitvasking og terrorfinansiering?Åpnes i nytt vindu
Internasjonal skatterapportering FATCA og CRS

Identitet og bekreftelse

For å få tilgang til banktjenester må du legitimere deg. Har du ikke BankID fra oss kan du legitimere deg på kontor med følgende dokumentasjon:

  • Norsk pass
  • Pass fra EU/EØS-land
  • Utenlandsk pass utenfor EU/EØS. I tillegg kreves da også gyldig oppholdskort som utstedes av norske myndigheter.

Spørsmål og svar om oppdatering av kundeinformasjon