1. IBOR overgang

Overgang fra IBOR til risikofrie renter

Plan for alternativ til interbankrenter (IBOR)

Bakgrunn

Transaksjonsbaserte såkalte risikofrie renter (RFRs), som SONIA for GBP og SOFR for USD, som foreslått av nasjonale arbeidsgrupper og som administreres av selvstendige administratører, kommer til å erstatte enkelte IBOR-renter. Disse risikofrie rentene kommer til å fungere som alternative renter i situasjoner der referanserenter av ulike årsaker opphører eller ikke lenger lever opp til kravene i referanseverdiforordningen (BMR) – the Benchmarks Regulation (Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council).

Den 1. januar 2018 trådte BMR i kraft. Ifølge overgangsreglene i BMR kreves det at referanseverdien skal oppfylle kravene i BMR senest 1. januar 2020. Enkelte referanserenter, som eksempelvis Libor og Stibor, er klassifisert som kritiske referanseverdier, hvilket innebærer at kravene i BMR skal oppfylles senest 31. desember 2021. 

Nasjonale arbeidsgrupper fortsetter å arbeide med utestående spørsmål, som renteperioder basert på risikofrie renter osv. I Handelsbanken deltar vi i disse arbeidende og følger utviklingen nøye.

Effekter for større referanserenter

Basert på foreliggende markedsinformasjon kommer følgende indekser til å fortsette å brukes som referanserenter i sine respektive markeder: Euribor, Stibor, Nibor og Cibor.

Referanserentene for de fem Libor valutaene – EUR, GBP, USD, CHF og JPY – opphører den 31. desember 2021. 

For USD vil 1 ukes LIBOR USD og 2 måneders Libor USD opphøre 31. desember 2021, mens resterende Libor USD renter vil opphøre den 30. juni 2023.

Handelsbankens plan for berørte kundeavtaler 

Effektene av dette vil påvirke bankens produkter og tjenester innenfor blant annet kredittavtaler, derivatkontrakter og visse innskuddsprodukter. 

For Handelsbanken er ambisjonen å implementere alternative renter i samsvar med markedspraksis, både lokalt og internasjonalt. Vi følger markedsutviklingen nøye og deltar aktivt i ulike nasjonale arbeidsgrupper.

Vilkår og betingelser for produkter og tjenester som påvirkes av at enkelte referanserenter slutter å publiseres eller eksistere, kommer til å bli oppdatert i tråd med de ovennevnte nye markedsbetingelsene. 

Ytterligere informasjon

Ta kontakt med IBORtransition-norge@handelsbanken.no 

Read about the IBOR transition in EnglishÅpnes i nytt vindu

Referanserenter

Referanserenter er standardiserte renter som blant annet blir brukt ved beregning av renter i lån- og innskuddsprodukter.