1. Brexit

Brexit

tower bridge

Slik påvirkes du

31. desember 2020 er datoen da Storbritannia forlater EU med eller uten en overgangsavtale. Etter det vil vi i Handelsbanken i Norge ikke lenger kunne tilby nye produkter og tjenester til kunder i Storbritannia. Et unntak er bedriftslån, som vi kan fortsette å tilby bedriftskundene våre.

Ambisjonen vår er å tilby deg som kunde personlig service og gode råd. Målet er at vi skal kunne fortsette å tilby best mulig service, uansett hvor du er.

Kunde i Norge, men bor i Storbritannia?

Er du kunde hos Handelsbanken Norge og bosatt i Storbritannia? Da vil flertallet av tjenestene vi tilbyr forbli uendret både under og etter overgangsperioden. Dette forutsatt at du begynner å bruke tjenestene før du bosetter deg i Storbritannia.

Dette kan gjelde tjenester som kjøp eller salg av finansielle instrumenter, å kunne opprettholde kontanter og VP-kontoer, eller ha tilgang til kapitalmarkedsprodukter. Kreditt tildelt foretak forblir også uendret.

På den annen side vil banklån gitt til privatpersoner som var bosatt i Storbritannia på tidspunktet for lånet, trenge spesiell håndtering. Generelt vil slike lån ikke bli påvirket de neste fem årene, men de kan ikke fornyes eller forlenges i løpet av denne perioden. 

Kunder bosatt i Storbritannia kan fortsette å bruke kredittkortene sine på vanlig måte etter 31. desember 2020. Dersom du var bosatt i Storbritannia da kredittkortavtalen ble inngått, gjelder dette de fem neste årene. Kreditten kan ikke i noen av tilfellene økes eller refinansieres. Privatpersoner som er bosatt i Storbritannia kan ikke inngå nye kredittkortavtaler.

Vi vil kontakte deg hvis vi ikke tror vi kan fortsette å tilby deg banktjenester på grunn av gjeldende regelverk i Storbritannia.

Er du fast bosatt i Storbritannia?

Bor du permanent i Storbritannia? Da anbefaler vi at du kontakter Handelsbanken plc - et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB - som tilbyr banktjenester direkte fra Storbritannia. Mer informasjon finner du på Handelsbanken plc sine nettsider.

Tjenestene Handelsbanken plc tilbyr kunder i Storbritannia påvirkes ikke av Brexit.

Kunde i Storbritannia, men bor i Norge / EØS?

Er du kunde hos Handelsbanken plc, men bor i Norge eller i et annet land innenfor EØS? Da finner du mer informasjon på Handelsbanken plc sine nettsider.