1. Brexit

Brexit

tower bridge

Slik påvirkes du

31. desember 2020 forlot Storbritannia EU. Etter denne datoen vil vi i Handelsbanken i Norge fortsatt kunne tilby kontoprodukter, betalingsløsninger og debetkort til nye og eksisterende kunder hjemmehørende i Storbritannia, så lenge forespørselen er initiert av kundene.  Vi vil også kunne tilby bedriftslån, men ikke nye lån eller kredittkort til privatpersoner. 
Ambisjonen vår er å tilby deg som kunde personlig service og gode råd. Målet er at vi skal kunne fortsette å tilby best mulig service, uansett hvor du er.

Kunde i Norge, men bor i Storbritannia?

Er du kunde hos Handelsbanken Norge og bosatt i Storbritannia? Da vil flertallet av tjenestene vi tilbyr forbli uendret, såfremt du begynte å bruke tjenestene før du bosatte deg i Storbritannia.

Dette kan gjelde tjenester som kjøp eller salg av finansielle instrumenter, samt verdipapiroppbevaring. Bedriftslån forblir også uendret.

På den annen side vil banklån gitt til privatpersoner som var bosatt i Storbritannia på tidspunktet for lånet, trenge spesiell håndtering. Generelt vil slike lån ikke bli påvirket de neste fem årene, men de kan ikke fornyes eller forlenges i løpet av denne perioden. 

Kunder bosatt i Storbritannia kan fortsette å bruke kredittkortene sine på vanlig måte etter 31. desember 2020. Dersom du var bosatt i Storbritannia da kredittkortavtalen ble inngått, gjelder dette de fem neste årene. Kreditten kan ikke i noen av tilfellene økes eller refinansieres. Privatpersoner som er bosatt i Storbritannia kan ikke inngå nye kredittkortavtaler.

Vi vil kontakte deg hvis vi ikke tror vi kan fortsette å tilby deg banktjenester på grunn av gjeldende regelverk i Storbritannia.

Er du fast bosatt i Storbritannia?

Da anbefaler vi at du kontakter Handelsbanken plc - et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB - som tilbyr banktjenester direkte fra Storbritannia. Mer informasjon finner du på Handelsbanken plc sine nettsider. Tjenestene Handelsbanken plc tilbyr kunder i Storbritannia påvirkes ikke av Brexit.

Kunde i Storbritannia, men bor i Norge / EØS?

Er du kunde hos Handelsbanken plc, men bor i Norge eller i et annet land innenfor EØS? Da finner du mer informasjon på Handelsbanken plc sine nettsider.