Brexit

tower bridge

Slik påvirkes du

31. desember 2020 forlot Storbritannia EU. Etter denne datoen vil vi i Handelsbanken i Norge fortsatt kunne tilby kontoprodukter, betalingsløsninger og debetkort til nye og eksisterende kunder hjemmehørende i Storbritannia, så lenge forespørselen er initiert av kundene.  Vi vil også kunne tilby bedriftslån, men ikke nye lån eller kredittkort til privatpersoner. 
Ambisjonen vår er å tilby deg som kunde personlig service og gode råd. Målet er at vi skal kunne fortsette å tilby best mulig service, uansett hvor du er.

Kunde i Norge, men bor i Storbritannia?

Er du kunde hos Handelsbanken Norge og bosatt i Storbritannia? Dette vil i så tilfelle påvirke de produktene og tjenestene vi kan tilby deg. 

Tjenester knyttet til betalinger, bankkonti og tilgang til debetkort forblir uendret, det samme gjør kreditter til bedriftskunder. Lån til privatpersoner vil imidlertid være begrenset. Eksisterende boliglån påvirkes ikke, men andre lån kan ikke fornyes eller forlenges. Det kan heller ikke gis nye utlån.

Kunder bosatt i Storbritannia kan fortsette å bruke kredittkortene sine på vanlig måte etter 31. desember 2020. Dersom du var bosatt i Storbritannia da kredittkortavtalen ble inngått, gjelder dette de fem neste årene. Kreditten kan ikke i noen av tilfellene økes eller refinansieres. Privatpersoner som er bosatt i Storbritannia kan ikke inngå nye kredittkortavtaler.

Investeringsprodukter som handel i verdipapirer og verdipapirfond vil kreve spesiell oppfølging. På generell basis vil Handelsbanken ikke kunne tilby investeringsprodukter til kunder bosatt i Storbritannia.

Er du fast bosatt i Storbritannia?

Da anbefaler vi at du kontakter Handelsbanken plc - et datterselskap av Svenska Handelsbanken AB - som tilbyr banktjenester direkte fra Storbritannia. Mer informasjon finner du på Handelsbanken plc sine nettsider. Tjenestene Handelsbanken plc tilbyr kunder i Storbritannia påvirkes ikke av Brexit.

Kunde i Storbritannia, men bor i Norge / EØS?

Er du kunde hos Handelsbanken plc, men bor i Norge eller i et annet land innenfor EØS? Da finner du mer informasjon på Handelsbanken plc sine nettsider.