Konto- og betalingstjenester via tredjepartsaktører

Icon businessdeal

Betalinger og kontoinformasjon kan samles på ett og samme sted.

Alle banker er pålagt (etter PSD2 direktivet) å åpne opp for at for at våre kunder kan benytte seg av tredjeparter for å utføre betalingstjenester samt og kunne se saldo og transaksjonsopplysninger på sine kontoer i banken. 

Hva betyr dette for deg som kunde ?

Dette gjør det mulig å samle kontoinformasjon og utføre betalinger hos en aktør. Det kan gjerne være i Handelsbankens nett- eller mobilbank. Bedriftskundene våre kan velge å dele saldo og transaksjonshistorikk med godkjente tredjeparter. Bedriftskunder kan foreløpig ikke hente inn kontoinformasjon eller gjøre belastninger på andre bankers konto i Nettbedrift.

En viktig presisering er at bankene er pålagt å dele kontoinformasjon og tilgang til å utføre betalinger på kontoer, men er ikke pålagt å åpne for slik bruk i egne kanaler.

Hva er en tredjepart

En tredjepart kan eksempelvis være Vipps, PayPal, Apple Pay, andre banker eller andre godkjente kontoinformasjons- og/eller betalingsforetak. Disse må ha konsesjon fra Finanstilsynet eller fra tilsynsmyndigheter i sitt lokale EU land. Kontoeier må godkjenne hver enkelt tredjeparts bruk av sin kontoinformasjon og/eller tilgang til å utføre betalingstjenester på sin konto. Slik tilgang må bekreftes med bruk av BankID.

Tjenestene gjelder for betalingskontoer, betalingskort og betalingstjenester. 

En betalingskonto er en konto hvor man kan gjøre en betaling til en konto i annen bank. Dette inkluderer både overføring mellom egne kontoer, innenlandske betalinger, grenseoverskridende betalinger og faste betalinger, både for privat- og bedriftskunder. 

Særnorske betalingstyper er også omfattet.
Dette gjelder betalinger fra skattetrekkskonto, lønnsutbetalinger og betalinger fra sparekonto

Kundeservice utføres av kontoførende bank 

Handelsbanken vil gi den samme kundeservice for betaling- og/ eller kontoinformasjonstjeneste uansett hvor tjenestene er gjennomført, men selvfølgelig bare til kontoeier eller den som har disposisjonsrett på kontoen. Uautoriserte betalinger må rapporteres til banken. Det gjelder også i tilfeller der en tredjepartsaktør har initiert betalingen på bedriftens vegne.

filöverföring

Developer portal

I Handelsbankens Developer portal får du som utvikler tilgang til et testmiljø der du kan utforske og teste våre API'er.