Behandling av kundeklager

Vi vil gjerne høre fra deg om det er noe du ikke er fornøyd med, vårt mål er å ha Norges mest fornøyde bankkunder.
Mann utenfor jobben

Slik klager du

Vi er stolte av å ha så mange fornøyde kunder i Handelsbanken. Om du er misfornøyd med noe vi har gjort, så ønsker vi å høre fra deg. Vi vil bruke tilbakemeldingene dine for å forbedre oss, og lage enda bedre produkter og tjenester. Disse retningslingene for å klage omfatter også datterselskapet vårt, Handelsbanken Eiendomskreditt NUF.
 1. Send oss klagen skriftlig. 
  Er du privatkunde sender du oss en melding fra postkassen i nettbankenÅpnes i nytt vindu. Som bedriftskunde bruker du postkassen i NettbedriftÅpnes i nytt vindu. Velg "Annet" og skriv "Kundeklage" i emnefeltet. Du kan laste opp vedlegg hvis du vil.

  Hvis du ikke har tilgang til nettbank eller Nettbedrift kan du kontakte oss på DigipostÅpnes i nytt vindu. Søk etter postkassen Handelsbanken Kundeklager, eller send brev til:
  Handelsbanken NUF
  Klageansvarlig
  Postboks 1342 Vika
  0113 Oslo.

  Vi ber om at du merker henvendelsen som en klage.  

  Ønsker du å rette en klage til et av våre datterselskaper, SHB Liv Forsikringsselskap eller Handelsbanken Liv, ber vi om at du tar kontakt på DigipostÅpnes i nytt vindu Handelsbanken Kundeklager eller på post til:

  Handelsbanken Liv
  Postboks 1960 Vika 
  0125 Oslo  


 2. Vi gjør en grundig vurdering av saken din.
  For å få et helhetsbilde av klagen, vil vi innhente all relevant informasjon for å kunne gjøre en grundig vurdering av den. Klager behandles fortløpende.

 3. Du skal få svar med lettfattelig begrunnelse.
  Dersom vi ikke kan ta klagen din til følge, skal vi gi deg en skriftlig begrunnelse som du kan forstå.

 4. Ta kontakt med Finansklagenemda eller Verdipapirforetakenes Forbunds Etisk Råd.
  Om du skulle oppleve at klagen ikke kan løses av Handelsbanken, kan du kontakte andre instanser.

Kontaktinformasjon eksterne klageorgan

Finansklagenemda,
Postboks 53, Skøyen,
0212 Oslo
Tlf: 23 13 19 60
www.finkn.noÅpnes i nytt vindu
firmapost@finkn.no

Verdipapirforetakenes Forbunds Etisk Råd
Postboks 1501 Vika
0117 Oslo
Tlf: 23 11 17 40
www.vpff.noÅpnes i nytt vindu
post@vpff.no

Dette gjør vi når du sender oss en klage