LEI

Nye regler innfører en global identitetskode som skal benyttes ved handel med verdipapirer. For bedrifter innebærer dette at dere trenger et LEI-nummer.
Workspace

Krav til bedrifter ved verdipapirhandel

Fra og med 1. januar 2018 må alle bedrifter og andre juridiske personer ha en global identitetskode, en såkalt Legal Entity Identifier (LEI), for å kunne gjennomføre en verdipapirtransaksjon. For at du som kunde skal kunne handle med verdipapirer etter denne datoen er det viktig at du så snart som mulig sørger for at LEI-nummeret til din bedrift blir registrert. Bedrifter trenger ikke LEI-nummer for å handle fondsandeler i vanlige fond. LEI-nummer kreves derimot for børshandlede fond (ETF).

Slik skaffer du LEI-nummer:

  1. Velg en autorisert utsteder av LEI-nummer. Nedenfor har vi linket til noen av disse. 
  2. Registrer din informasjon på utstederens hjemmeside. 
  3. Betal din registrering. Prisen angis på LEI-utstederens hjemmeside. 
  4. Du får LEI-nummeret når LEI-utstederen har godkjent din søknad og registreringen er betalt.

Hvordan søke om LEI

Du kan søke om et LEI-nummer direkte fra en utsteder av LEI-nummer eller via en formidler. Du finner en liste over godkjente utstedere hos LEI ROC (Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee).

Godkjente utstedere hos LEI ROC Åpnes i nytt vindu

Her er utvalgte LEI-tilbydere:

Hva koster et LEI-nummer og hvor lang tid tar det?

Avhengig av utsteder koster et LEI-nummer ca. EUR 150 – 250 å opprette, og EUR 100 i årlig gebyr. For at du skal kunne handle med verdipapirer er det viktig at du fornyer ditt LEI-nummer årlig. Et LEI-nummer blir normalt utstedt innen 5-7 hverdager. Dersom det er mange som søker kan det ta lengre tid.


Husk: 

  • Registrer et LEI-nummer for din bedrift. 
  • Vær ute i god tid; det tar ca. 5-7 dager å få et LEI-nummer. 
  • Forny ditt LEI-nummer årlig.