Handelsbanken Private Banking

Helt personlig
Skomaker syr på såle

Livene våre er ulike med forskjellige ønsker, planer og behov. Noe er planlagt og noe bare skjer. Inn i dette skal du leve ditt liv og ta dine valg. Handelsbanken Private Banking handler nettopp om det. At vi alltid er i nærheten når du trenger oss. I hverdagen og på ferie. Hjemme og på jobb. I endringstider når du skal ta valg. I finansiering, investering og forvaltning. Økonomien og bankforholdet berører mye i livet ditt. Å gi deg gode råd og løsninger er et stort ansvar. Derfor er vi nære. Derfor tar vi det personlig. Private Banking handler også om å passe sammen. Vi vet du har en solid økonomi som du ønsker å ta gode valg for. At du ønsker å gjøre ting skikkelig, og at du er langsiktig. Slik er Handelsbanken også. 

Og med dette tilbyr vi deg det beste vi har.

Bli kunde

Private Banking tilbyr vi kun til utvalgte kunder, og inkluderer det beste vi har:

  • Alltid gode betingelser. 
  • Høy servicegrad og alltid rask respons.
  • Egen Private Banking-rådgiver. 
  • Eksklusive tjenester.
Kapitalforvaltning

Målet vårt er å gjøre deg fornøyd

Mor og datter

Vi snakker mye om fornøyde kunder i Handelsbanken. År etter år viser undersøkelser at Handelsbankens kunder er mer fornøyde enn kunder i andre banker. Det er ikke tilfeldig. Det handler om kjernen av hvem vi er og hvordan vi jobber. For at rådene vi gir alltid skal være til ditt beste, har ingen av rådgiverne våre bonus, budsjetter eller salgsmål. Rådgiverens mål og oppdrag er å gjøre deg til Norges mest fornøyde kunde.

For å vinne nye kunder i en bank som ikke driver tradisjonell markedsføring, er vi helt avhengige av å ha så fornøyde kunder at de anbefaler oss videre. Det er slik vi vokser. Med Handelsbanken Private Banking får du tilgang på det beste vi har. Kanskje kan vi gjøre livet ditt litt enklere og bedre. Kanskje kan vi gjøre deg enda mer fornøyd med banken din.


Handelsbanken.no

Diskresjonær forvaltning

Med diskresjonær forvaltning får du skreddersydd og aktiv forvaltning av midlene dine, uten at du må overvåke markedene selv. Vi har kompetansen som kreves for langsiktig forvaltning av formuen din.

Diskresjonær forvaltning