Likestilt sparing

Økt økonomisk selvstendighet.
-

Kvinner har ofte sparepengene på bankkonto, mens menn i større grad investerer i aksjer og fond. Hvem tror du får høyest avkastning? Kombinert med at kvinner i snitt tjener mindre og lever lenger, oppstår det et investeringsgap, som ofte er uheldig for kvinner. 

Med en aktiv tilnærming til sparepengene dine og våre gode tips under, kan du trygge den økonomiske fremtiden din på best mulig måte.

Hvilken type sparer er du?

Finn ut litt mer om deg selv ved å svare på fire raske spørsmål.

 • Menn investerer i snitt dobbelt så mye som kvinner
 • Kvinner velger ofte lavere risiko
 • Det øker økonomiske forskjeller mellom kjønnene, og reduserer kvinners økonomiske selvstendighet

Sjekkliste for mer likestilt sparing

-

Spar langsiktig

 • Kvinner lever i snitt lengre enn menn, noe som betyr at sparepengene skal vare lenger. Når du sparer langsiktig, har du ofte mulighet til å ta større risiko på sparepengene dine. Generelt vil høyere risiko bety høyere avkastning over tid. 
 • Spar i ditt eget navn. Da har du råderett over sparepengene dine ved et eventuelt samlivsbrudd.

Sett opp en spareavtale

 • Spar regelmessig. Starter du tidlig, trenger ikke sparesummen være så høy for å få mulighet til god avkastning på sikt.
Far og datter ser på en mobil

Deltidsjobb påvirker inntekten din

 • Deltidsjobbing påvirker inntekten din og dermed mulighetene dine for sparing. Sjekk muligheten for økt fleksibilitet på jobb, framfor å gå ned i stillingsprosent. Jobber du deltid, kan det være lurt at den andre parten i forholdet kompenserer deg økonomisk for tapt inntekt.

Kompensér hverandre økonomisk

 • Like muligheter til å spare bidrar til et likestilt forhold. Hvis dere tjener ulikt og likevel deler utgiftene helt likt, får ikke den andre spart like mye. Den med høyest inntekt kan også spare i den andres navn. Dette kan bli aktuelt hvis én av dere er i ulønnet permisjon.
Familie sitter ved et bord

Del på oppgavene hjemme

 • Når begge tar ut foreldrepermisjon, blir ansvaret for hjem og barn også jevnere fordelt. For at lønnsinntekten blir likestilt – og dermed sparemulighetene dine - kan også det ulønnede arbeidet hjemme fordeles rettferdig.

Del ansvaret når barn er syke

 • Økonomiske forskjeller øker hvis en av dere tar større ansvar for syke barn. Derfor er det lurt å dele på det. Hvis ikke, kan den som er mest hjemme kompenseres økonomisk av den andre.

Skriv ektepakt/samboeravtale

 • Ved en slik avtale kan du regulere at du skal ha råderett over midler du har spart i eget navn og at disse forblir din eiendel ved et eventuelt samlivsbrudd.
 • Livet blir ikke alltid som planlagt, sørg for å ha egne sparepenger.
Ikon hand som håller i ett hjärta - omtanke

God rådgivning gir økonomisk trygghet

I Handelsbanken får du gode råd som passer akkurat for deg og behovene dine.