Handelsbanken.se

Spare i fond

Slik kommer du i gang

Å spare i fond er enklere enn mange tror. I nettbanken velger du «Sparing og investering» under «Fond». Har du ikke en investeringskonto oppretter du en portefølje første gang du logger inn. Du velger selv om det skal være en ordinær investeringskonto eller ASK investeringskonto. I mobilbanken velger du «Fond og aksjer» fra menyen og velger «Sparing og investering». 

Hjelp til å starte?

​Blir du usikker på noe kan rådgiveren din gi råd og veiledning.


Mor med et barn på armen.

Fordelene med å spare i fond hos oss:

  • Det skal lønne seg at vi forvalter fond for deg. Vi følger markedet tett, og du får en god spredning på investeringene.
  • Du kan enkelt sammenligne våre fond fra et bærekraftsperspektiv.
  • Ingen kjøpskostnader på fondene.
  • Våre fond har god rangering av det anerkjente analyseselskapet Morningstar.
  • Du får enkel tilgang til fondene dine gjennom nettbanken og mobilbanken.

Fondssparing tilpasset deg

Du kan velge mellom alt fra rentefond med lav risiko og kombinasjonsfond med ulik fordeling av aksjer og renter, til rene aksjefond. Vi tilbyr globale, regionale og nasjonale fond, i tillegg til bransjefond og råvarefond. Med andre ord har vi uansett et fond tilpasset deg og dine ønsker.

Forvaltningsstrategier

Vi utarbeider konkrete forvaltningsstrategier for hvert enkelt fond, og benytter referanseindekser som måleparameter for å kunne si noe kvalitativt om hvordan det enkelte fondet utvikler seg. Forvaltningsstrategien forteller hvilke aktiva fondet kan investere i, og om fondet skal ha en aktiv eller passiv strategi.

Father and daughter smiling

Bærekraft i fond

I Handelsbanken jobber vi langsiktig og ansvarsfullt, med et overordnet mål om å støtte en bærekraftig utvikling i samfunnet. 

Aktiv eller passiv forvaltning

Skal du investere i et fond som forvaltes aktivt eller bør du vurdere indeksfond? Før du tar avgjørelsen bør du vite hva forskjellen i kan bety for investeringen din.

Se alle våre fond

Vi har et stort utvalg av fond med ulike forvaltningsstrategier. I oversikten over våre fond finner du fondenes rangering og avkastning de siste årene.

Avvikende handelsdager

Informasjon om avvikende handelsdager der fondene er stengte for handel på grunn av helligdager.

Kunngjøringer

Informasjon om endringer i fond.

Historisk avkastning er ikke en garanti for fremtidig avkastning

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Pengene du investerer i et fond kan både øke og synke i verdi, og det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløp. Framtidig avkastning vil bl.a. avheng av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt forvaltningskostnader. Det er ikke garantert at du får tilbake hele det investerte beløpet. Merk at et fond med risikonivå 5-7 oppgitt i fondets KID, kan variere mye i verdi på grunn av fondets sammensetning og forvaltningsmetodikk.

Handelsbanken har besluttet å trekke seg ut av olje- og gassektoren i forvaltningen, det vil kunne påvirke avkastningen. Merk at Handelsbanken Fonder AB kan beslutte å avslutte ordningene som er gjort for markedsføring av fond i Norge.

Bosatt utenfor Norge

Produkter og tjenester som omtales på disse nettsidene kan være utilgjengelige for personer bosatt i andre land. Ta kontakt med bankkontoret ditt for mer informasjon hvis du bor eller skal flytte til utlandet.