Kunngjøringer

Informasjon om endringer i fond

Vi utvikler stadig vårt utvalg av fond. Dette kan bety endringer i vedtekter, avgifter, bytte av navn, sammenslåing av flere fond eller bærekraftstilpasninger.

Dato Endring Brev
Mars 2024 Endringer i navn og vedtekter for tema-fond Kundebrev Norge og Norden Tema
Mars 2024 Endring i vedtekter - definisjon av SMB Kundebrev Nordiske SMB
Mai 2023 PAB indeksfond rapporteres igjen som artikkel 9.3 Kundebrev PAB indeksfond
Mai 2023
Handelsbanken Kina Tema endrer navn og investeringsprofil
Januar 2023 Paris Aligned Benchmarks (PAB) indeksfond rapporteres som artikkel 8 Kundebrev PAB indeksfond
Juni 2022 Handelsbanken Latin-Amerika Tema blir et impactfond Kundebrev Latin-Amerika Impact
Januar 2022 Endrede vedtekter i alle Handelsbanken fond Kundebrev endrede vedtekter
Oktober 2021 XACT OBX - tre børshandlede fond avvikles Kundebrev XACT OBX
August 2021
Handelsbanken Norge Index – Ytterligere et skritt mot en bærekraftig 
fremtid
Kundebrev Norge Index
August 2021 Norden Index Criteria - Ytterligere et skritt mot en bærekraftig framtid Kundebrev Norden
August 2021 Endring i vedtekter - bærekraftsjustering Kundebrev Aktivfond
Juni 2021 XACT OMXS30 - bærekraftstilpasning og navneendring Kundebrev - XACT OMXS30 - bærekraftstilpasning og navneendring
Juni 2021 Handelsbanken Norge - bærekrafttilpasning og endring av forvaltningsstrategien Kundebrev - Norge Tema bærekrafttilpasning
Juni 2021 Bærekrafttilpasning av de norske rentefondene våre Kundebrev Norge Rentefond
Mai 2021 Indeksendring - bærekraft tydeligere integrert i forvaltning Kundebrev Paris Aligned index
Desember 2020 Handelsbanken Råvarefond -  fusjon med Global Index Criteria Kundebrev Handelsbanken Råvarefond -  fusjon med Global Index Criteria
September 2020 Prisreduksjon i Handelsbanken Norge Kundebrev Handelsbanken Norge
August 2020 Endring i vedtektene i Handelsbanken Norden samt endring av navn til Handelsbanken Norden Tema Kundebrev Handelsbanken Norden
Juli 2020
Endring i vedtektene i Handelsbanken Europa Tema samt endring av navn til Handelsbanken Europa SMB
Kundebrev Europa Tema
Kvartal 1 2019

Vedtektsendringer. Økt fokus på bærekraft gir endringer i navn og referanseindeks for utvalgte fond

Vedtektsendringer
Juni 2020 Prisreduksjon i Handelsbanken Kort Rente Kundebrev Handelsbanken Kort Rente
Februar 2019

Nytt navn

Kundebrev Likviditet

Mai 2019 Endret investeringsmandat for Handelsbanken Vekst Obligasjon Kundebrev Handelsbanken Vekst Obligasjon
Kvartal 2 2019 Diverse endringer i flere av våre fond Endringer i flere av våre fond