Reklamasjon på kontooverføring

Har du oppdaget en ukjent overføring på kontoen din? Dette er rettighetene dine.
Woman-working-from-home- Handelsbanken.se

Handelsbanken er i utgangspunktet ansvarlig for å dekke tap som du har blitt påført som følge av en ukjent kontooverføring. Det vil si en overføring som du ikke selv har utført eller samtykket til. 

Etter at vi har mottatt reklamasjonen din, tilbakefører vi beløpet til kontoen din innen påfølgende virkedag. Du kan holdes ansvarlig for en egenandel inntil 450 kroner. 

Beløpet vil ikke bli tilbakeført hvis vi vurderer at opplysningene du gir oss ikke stemmer. Etter at du har fått pengene tilbakeført,  behandler vi reklamasjonen din. Du skal få et endelig svar innen 15 virkedager fra vi mottok reklamasjonen. 

Sperre BankID

Hvis din BankID er på avveie eller misbrukt er det viktig at du sperrer BankID så fort som mulig. Kontakt oss på telefon 22 39 77 00.

Sperre kort

Hvis kort og kortinformasjon er på avveie eller misbrukt er det viktig at du sperrer kortet så fort som mulig. Dette kan du gjøre selv i nett- eller mobilbank eller ved å kontakte oss på telefon 22 39 77 00. 


Skal jeg reklamere på kort eller konto?

Er kortet ditt misbrukt? 

Du kan be om å få tilbakeført pengene hvis du har:

  • Blitt belastet et feil eller dobbelt beløp
  • Mottatt feil eller ikke mottatt en vare du har betalt for
  • Blitt utsatt for misbruk på ditt Handelsbanken kreditt- eller debetkort
  • Et selskap har gått konkurs og du ikke har mottatt en vare eller tjeneste 

Er kontoen din misbrukt?

Hvis du oppdager en mistenkelig eller ukjent overføring på din konto som du ikke har samtykket til, må du:

  1. Ta kontakt med oss umiddelbart for å sperre BankID og kontoen din. 
  2. For å få pengene tilbake må du sende inn en reklamasjon på overføringene som ikke er gjort av deg selv.
  3. Laste ned og fyll ut reklamasjonsskjema. Husk å fylle ut begge sider og signere før du sender inn.
  4. Send oss reklamasjonsskjemaet via (krever innlogging med BankID). Velg «Svindel og kortreklamasjon» i nedtrekksmenyen. Husk å legge ved relevante dokumenter. 

Hva skjer videre?

Frequently Asked Questions

Etter at vi har mottatt reklamasjonen fra deg, tilbakefører vi beløpet, evt. med fradrag av en egenandel på 450 kroner, til kontoen din senest innen utgangen av påfølgende virkedag. Beløpet vil ikke bli tilbakeført hvis vi vurderer at det er rimelige grunner til å mistenke at det du sier ikke stemmer.  

Etter tilbakeføringen behandler vi selve reklamasjonen din, og gir deg et endelig svar innen 15 virkedager fra mottagelse av reklamasjonen. Hvis vi etter reklamasjonsbehandlingen mener at du er ansvarlig for en egenandel utover kr 450, eventuelt for hele beløpet, vil du kunne bringe saken inn for Finansklagenemnda.

Hvis resultatet av reklamasjonsbehandlingen blir at du er ansvarlig for hele eller deler av transaksjonsbeløpet, har vi tatt forbehold om at vi kan kreve hele eller deler av det tilbakeførte beløpet tilbakebetalt fra deg.