SEPA-betalinger

Med en felles standard for eurobetalinger, har det blitt enklere å håndtere betalinger i Europa.

SEPA-tjenester

Eurobetalinger mellom europeiske land  

SEPA Credit Transfer er en eurobetaling mellom avsender og mottaker i landene som omfattes av SEPA. Med SEPA Credit Transfer kan bedriften sende betalinger med en unik referanse. Referansen kan for eksempel benyttes til rapportering, og gjør det enklere å spore betalingen.

Kriterier:

  • Valutaen må være euro.
  • Betalingen må være komersiell - til en bedrift eller en privatperson.
  • Betalingsmottakerens IBAN-nummer skal angis.
  • Avgiftsfordeling skal være SHA, som innebærer delte kostnader.
  • Betalingsmottakerens bank må også være tilknyttet SEPA.

Autogiro i euro

SEPA Direct Debit er en standardisert betalingstjeneste for autogiro i euro. Den kan brukes både for både innenlands og grenseoverskridende betalinger i 34 SEPA-land. SEPA Direct Debit finnes i to varianter: Core - for privat- og bedriftskunder, og B2B - for bedriftskunder.

SEPA Direct Debit gjør det mulig for betalingsmottakeren å trekke penger fra avsenders konto. En forutsetning for dette er at avsender har underskrevet en avtale med mottakeren. Tjenesten kan brukes både for enkeltbetalinger og gjentatte trekk.

For å kunne bruke tjenesten trenger du en eurokonto og motpartens bank må være en del av SEPA-samarbeidet. Du kan benytte deg av en unik kundereferanse som kommer med betalingen.

SEPA Direct Debit passr for selskaper som har import- og eksportvirksomhet i euro innen SEPA-markedet.


Filformat ISO 200222 XML

två dokument med pilar till och från varandra

ISO 20022 XML er et filformat for elektroniske meldinger som brukes over hele verden.

Det er også filformatet som brukes i SEPA. I forbindelse med overgangen til SEPA har mange lokale filformater forsvunnet. ISO 20022 XML er et krav for alle utgående SEPA-betalinger via fil.


Bedre rutiner for bedriftens betalinger

En pratbubbla med ett frågetecken inuti och en pratbubbla med ett i inuti
Ønsker du å opprette flerkontotjenesten Cash Pool eller har spørsmål knyttet til tjenesten? Ta kontakt med bedriftens rådgiver eller bankkontor som kan sette opp en tilpasset kontostruktur, eller gir mer informasjon om tjenesten.