Valutasikring

Rådgivning og skreddersydde løsninger som kan hjelpe bedrift din med å håndtere valutarisikoen
tre personer i et kontor

Hvorfor valutasikring? 

Alle bedrifter som handler med utlandet eller har balanseverdier i annen valuta er eksponert mot valutasvingninger. Valutasikring handler om å redusere denne risikoen med utgangspunkt i selskapets risikovilje.

Mulige fordeler med valutasikring:

  • Risikoreduksjon.
  • Forutsigbarhet.
  • Mulighet for å utnytte markedssyn gjennom valg av instrumenter.

Tilgjengelige instrumenter for å sikre valutaeksponering

Spot veksling 

En spot veksling er en forpliktende avtale om kjøp eller salg av et valutapar med oppgjør om to bankdager. Spot veksling gir ingen forutsigbarhet for fremtidig kursutvikling, men gir bedriften mulighet til nøyaktig å avdekke et behov for å kjøpe eller selge et valutapar.

Valutaterminer

En valutatermin er en forpliktene avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge et valutapar, med oppgjør frem i tid og til en kurs som er kjent i dag. Valutaterminer gir bedriften muligheten til å sikre fremtidige valutainntekter og –utgifter til en kjent kurs

Valutaswap

Valutaswap (bytteavtale) er en avtale mellom to parter om å utveksle betalingsstrømmer i to ulike valutaer, på ulike datoer. Handelen innebærer både et kjøp og et salg av valuta, og anses derfor som et likviditetsinstrument.

Valutaopsjoner

En valutaopsjon gir selskapet på et fremtidig tidspunkt retten til å kjøpe (Call) eller selge (Put) et valutapar til en kjent kurs. For å sikre seg denne retten betaler selskapet en premie som forfaller to dager etter transaksjonsdag. Eieren av en opsjon benytter seg av sin rett dersom den har positiv verdi på forfallsdagen. Valutaopsjoner gir selskapet mulighet til å sikre potensielle fremtidige valutastrømmer.  Ved å sette sammen forskjellige opsjonselementer kan det skapes skreddersydde sikringsinstrumenter som reflekterer bedriftens risiko og/eller markedssyn. Priser på valutaopsjoner varierer med hvilke tjenester bedriften ønsker, forventede svingninger i markedet og avtalens løpetid.


ikon av personlig rådgiver

Vi hjelper deg med å identifisere alternativer for valutasikring

Sammen med Handelsbanken Capital Markets analyserer vi markedssituasjonen og skreddersyr individuelle valutasikringsløsninger for bedriften din. Ta kontakt med ditt lokale bankkontor eller rådgiver for å komme i gang med rådgivningen.